Daniel Simko životopis

americká, 1959 - 2004

Životopis

Daniel Šimko sa narodil 20. februára 1959 v Bratislave. Pri krste dostal meno Svetozár – umelecké meno Daniel si dal až neskôr. Jeho rodičia, MUDr. Vladimír Šimko a MUDr.

Mária Šimková boli lekári-vedci, ktorých – tak ako mnohých iných – vyhnal z vlasti august 1968. Vo chvíli, keď sa rozhodli pre exil, mal malý Svetozár desať rokov.

Desať rokov, to bolo dosť na to, aby v ňom dozrela slovenská identita, ale ešte vždy to bolo aj dosť zavčasu, aby sa mohol z neho stať nielen Američan, ale dokonca aj americký básnik. Umožnilo mu to aj kvalitné vzdelanie, ktoré nadobudol najprv na Oberlin College, potom, v roku 1983, získal hodnosť Master of Fine Arts and Poetry na Columbia University a ešte neskôr, v roku 1995 hodnosť Master of Library Science na Pratt Institute. Tú poslednú potreboval pre svoje občianske povolanie – posledných štrnásť rokov pracoval v New York Public Library, ktorej zbierky systematicky obohacoval o slovenské tituly.

Okrem dobrých študijných výsledkov čoskoro na seba upozornil svojou tvorivosťou. Keďže výborne zvládol aj nemčinu, získal v roku 1988 štipendium na preklad knihy Autumn Sonata, Selected Poems of Georg Trakl – a keď prácu dokončil, prestížny literárny klub Poet´s House mu udelil cenu za preklad a o knižné vydanie sa postaralo vydavateľstvo Asphodel.

Významný americký básnik Stanley Kunitz vtedy napísal, že „kongeniálne citlivý preklad Daniela Šimka odkrýva Traklovu temnú a plachú imagináciu pre novú generáciu čitateľov“. (zdroj životopisu: https://www.litcentrum.sk)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.

Daniel Simko - knihy

2005  %Svet v stratenej rukavici
2005  60%Si sneh / You are snow

Žánry autora

Literatura světová Poezie

Štítky z knih

dvojjazyčná vydání

Simko je 0x v oblíbených.