Koupit knihy

Daniel Simko

americká, 1959 - 2004


Nahrávám...

Životopis

Daniel Šimko sa narodil 20. februára 1959 v Bratislave. Pri krste dostal meno Svetozár – umelecké meno Daniel si dal až neskôr. Jeho rodičia, MUDr. Vladimír Šimko a MUDr.

Mária Šimková boli lekári-vedci, ktorých – tak ako mnohých iných – vyhnal z vlasti august 1968. Vo chvíli, keď sa rozhodli pre exil, mal malý Svetozár desať rokov.

Desať rokov, to bolo dosť na to, aby v ňom dozrela slovenská identita, ale ešte vždy to bolo aj dosť zavčasu, aby sa mohol z neho stať nielen Američan, ale dokonca aj americký básnik. Umožnilo mu to aj kvalitné vzdelanie, ktoré nadobudol najprv na Oberlin College, potom, v roku 1983, získal hodnosť Master of Fine Arts and Poetry na Columbia University a ešte neskôr, v roku 1995 hodnosť Master of Library Science na Pratt Institute. Tú poslednú potreboval pre svoje občianske povolanie – posledných štrnásť rokov pracoval v New York Public Library, ktorej zbierky systematicky obohacoval o slovenské tituly.

Okrem dobrých študijných výsledkov čoskoro na seba upozornil svojou tvorivosťou. Keďže výborne zvládol aj nemčinu, získal v roku 1988 štipendium na preklad knihy Autumn Sonata, Selected Poems of Georg Trakl – a keď prácu dokončil, prestížny literárny klub Poet´s House mu udelil cenu za preklad a o knižné vydanie sa postaralo vydavateľstvo Asphodel.

Významný americký básnik Stanley Kunitz vtedy napísal, že „kongeniálne citlivý preklad Daniela Šimka odkrýva Traklovu temnú a plachú imagináciu pre novú generáciu čitateľov“.(zdroj životopisu: https://www.litcentrum.sk)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976