Dalibor Antalík

česká, 1966

Nahrávám...

Životopis

Dalibor Antalík studoval na evangelických theologických fakultách v Praze, Lausanne, a Ženevě. Disertační práci obhájil v roce 1997 na Evangelické theologické fakultě UK v Praze. Jeho hlavní badatelský zájem se soustřeďuje na dějinně-srovnávací výzkum prejudaistických a preislámských náboženských kultur starověkých Semitů. Věnuje se i některým dílčím otázkám z oblasti teoretické religionistiky.

Zdroj životopisu: http://www.oikoymenh.cz

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968