písemnictví

štítky

17 knih


Svědkové časůSvědkové časů1974, Leo Deuel

Velice obsáhlá studie seznamuje čtenáře s historií objevů dávných písemných památek. Popularizační dílo o badatelích, kteří pátrali po ztracených rukopisech, objevovali je, luštili a vykládali, zachycuje pátrání ren... více


Dějiny českého písemnictvíDějiny českého písemnictví1946, Arne Novák

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Restaurování písemných památek / Tvorba faksimiliíRestaurování písemných památek / Tvorba faksimilií1991, Ladislav Kolařík

Publikace se týká restaurování a konzervace písemných památek, knižních rukopisů, iluminací na pergamenu i na papíře, vzácných tisků, historických listin, pečetí a historických vazeb. 1.vydání - náklad pouhých 5000 ks. ... více
Stručné dějiny latinské literatury středověkuStručné dějiny latinské literatury středověku2013, Jana Nechutová

Latinská vzdělanost a písemnictví významně spoluutvářely podstatu evropské vzdělanosti.. Literatura psaná latinsky nezanikla s pádem římské říše, ale rozvíjela se dál v duchovním prostředí klášterů a později ve vzdělane... více


Srdečné pozdravy ze země na Nilu Korespondence starých EgypťanůSrdečné pozdravy ze země na Nilu Korespondence starých Egypťanů2012, Renata Landgráfová

Komentované překlady mladých českých egyptoložek – texty staroegyptských dopisů z různých částí Egypta a z různých období egyptské historie. více


Slavníkovci ve středověkém písemnictvíSlavníkovci ve středověkém písemnictví1987, Rostislav Nový

Slavníkovci, o jejichž osudech nám první zprávy přinášejí historické prameny posledních dvou desetiletí 10. století, byli posledními na Přemyslovcích nezávislými knížaty v české kotlině. Území, které ovládali, se rozklád... více


Zprávy z minulostiZprávy z minulosti2011, Michael Kerrigan

Kniha obsahuje sedm oddílů věnovaných hlavním kulturám starověku: Mezopotámii, Egyptu, Palestině, Persii, Řecku, Féničanům a Etruskům, a nakonec Římanům. Uvnitř se nachází přes 200 fotografií starověkých stél, palácových... více


Věk Sturlungů: Ságy o Islandu třináctého stoletíVěk Sturlungů: Ságy o Islandu třináctého století2021, kolektiv autorů

První dvě třetiny třináctého století představovaly v dějinách Islandu dramatické období, označované podle nejvýznamnějšího aristokratického rodu jako věk Sturlungů. Docházelo v něm ke krvavým bojům a k zásadním společens... více


Slovieni a Jozef II.Slovieni a Jozef II.2020, Vladimír Laubert

Kniha obsahuje aj kompletný text návodu na meranie pozemkov z pera cisára Jozefa II. Ide o úplne prvé vydanie v slovenčine. Cisár Jozef II. vydal túto knihu v jazyku slovienskom, pričom nielenže použil už dobre známu Sta... více


Písemnictví starého Předního východuPísemnictví starého Předního východu2013, Dalibor Antalík

Tato kniha je prvním svazkem šestidílné řady týkající se písemnictví a dějin starověké Syropalestiny v kontextu okolních kultur. Kniha mapuje písemné památky starověkého Předního východu se zaměřením na Mezopotámii, Sýri... více


Ze starých českých kronikZe starých českých kronik1975, neznámý, neuveden

Obsahuje oddíly Kosmova kronika česká, Pokračovatelé Kosmovi, Kronika zbraslavská, Kronika Dalimilova, Vlastní životopis Karla IV., Kronika Beneše z Veitmile. více


Václav Kliment KlicperaVáclav Kliment Klicpera1960, Vladimír Just

Obsáhlá monografie věnovaná životu a dílu jednoho z nejstarších příslušníků obrozenecké generace a zakladateli české veselohry. Autor vysvětluje politické, společenské i kulturní pozadí ze kterého ... více


Vejtažní naučeníVejtažní naučení1995, Antonín Koniáš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Buddhistická svatá písmaBuddhistická svatá písma1995, Josef Kolmaš

Stručný přehled buddhistických kánonů přibližuje jejich filozofii a seznamuje i s jejich překlady. více


Středověká Rus a vnější svět : obraz cizích kultur v písemnictví Rusi 11.-14. stoletíStředověká Rus a vnější svět : obraz cizích kultur v písemnictví Rusi 11.-14. století2005, Jitka Komendová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1