Dagmar Klímová životopis

česká, 1926 - 2012

Životopis

PhDr. Dagmar Klímová CSc. vystudovala obor národopis a slovanská filologie na FF UK v Praze a celý svůj život byla zaměstnaná jako vědecká pracovnice v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze. Zabývala se převážně slovesným folklorem, hlavně pověstí a pověrečnou povídkou, i když její odborný záběr byl velmi široký. Její četné studie vycházely v kolektivních publikacích, sbornících z konferencí a časopisech (např. monografie Horňácko (1993), sborník Javorník (2000), časopisy Český lid, Slovenský národopis, Národopisné informácie, Národopisné aktuality, Česká literatura, Ethnologia Slavica aj. Inspirací pro tvorbu Dagmar Klímové se stalo i harmonické manželství s Josefem Klímou, asyrologem a historikem klínopisného práva Předního východu. Manželé Klímovi spolupracovali také na poli vědy. Dagmar díky svému manželovi obohatila své srovnávací práce o poznatky ze starověkého Orientu a vytvořila kresby pro populárně-naučné knihy svého manžela. Josef pak propůjčil manželce své jméno, když psala přes zákaz svého vedení hesla pro světoznámou německou příručku Encyklopedie pohádky. Tato vědkyně evropského významu zemřela bohužel 2. března 2012, měsíc po svých 86. narozeninách. (zdroj životopisu: https://www.lidovky.cz/relax/l...)

Ocenění