Chögyam Trungpa životopis

tibetská, 1939 - 1987

Životopis

Tibetský duchovní učitel. Narozen 5. března 1939 v Khamu, zemřel 4. 4. 1987 v Halifaxu.
Zakladatel Shambhaly Chögyam Trungpa rinpočhe byl jedenáctým následovníkem v linii Trungpa tulků, důležitých učitelů Kagyu školy tibetského buddhismu. V mládí byl vychován podle zásad mnišského života a po té dosazen jako regent a hlava klášterů v oblasti Surmangu, tradiční pozice Trungpů.
Během čínské invaze uprchnul do Indie, kde působil na žádost Jeho Svatosti Dalajlámy jako poradce ve škole mladých lámů. Roku 1963 obdržel stipendium, díky kterému odjel do Anglie, kde studoval filozofii, srovnávací religionistiku a výtvarná umění na univerzitě v Oxfordu.
Během svého pobytu v Anglii začal Trungpa rinpočhe vyučovat první západní studenty. Spolu s Akong rinpočhem založil ve Skotsku meditační centrum Samje Ling, první svého druhu na západě, a vydal knihu „Meditace v Akci”.
Chögyam Trungpa si v té době ovšem velmi dobře uvědomoval, jakou překážku tvoří tradiční formy k pochopení obsahu učení západními studenty. Rozhodl se proto vzdát mnišských slibů a působit dále jako světský učitel. Přes nevůli svých kolegů se roku 1970 oženil s mladou angličankou a odcestoval s ní do USA. V Americe objevil Trungpa rinpočhe mladou svěží generaci počátku sedmdesátých let a přes skromné začátky se okolo něj brzy vytvořila početná skupina studentů. S nimi během následujících let založil několik desítek meditačních center po celých Spojených Státech a Evropě, ve kterých přednesl tisíce přednášek. Stal se autorem mnoha knih, mimo jiné bestsellerů jako „Protnutí duchovního materialismu” nebo „Shambhala – Posvátná cesta bojovníka”, které vyšly i v češtině. Podařilo se mu do Ameriky pozvat hlavní představitele tibetských škol Jeho Svatost Karmapu, Dilgo Khjentse rinpočheho a Jeho Svatost Dalajlámu. V Boulderu v Coloradu také založil univerzitu Naropa pro studium kontemplativních umění východu a západu, která přitáhla výrazné kulturní osobnosti Ameriky té doby.
Roku 1976 představil vizi Shambhaly, inspirovanou legendárním osvíceným královstvím, jako vhodný způsob předávání a praktikování učení v naší společnosti. Tomuto směru potom věnoval zbylých deset let svého života. Roku 1986 přestìhoval vedení své organizace z Boulderu do Halifaxu v Kanadě, kde o rok později zemřel. Chögyam Trungpa rinpočhe se tak
stal pionýrem tibetského buddhismu a vadžrajánových učení na západě. Jako jeden z prvních buddhistických učitelů si velmi dobře osvojil angličtinu a byl v ní schopen předávat i vysoká vadžrajánová učení. Byl známý pro přímý a osobní způsob výuky ve stylu tradice bláznivé moudrosti, jejíž byl držitelem.

Na příběhu výjimečného Čhögjam Trungpa Rinpočheho, brilantního „zlobivého hocha buddhismu", který opustil vlast během invaze čínských komunistů, byl natočen roku 2011 film přibližující příchod tibetského buddhismu do Ameriky. Trungpa do Ameriky přijel v roce 1970 a traduje se, že řekl svým studentům: "Zaveďte mě ke svým básníkům". Proslul svou schopností převést starobylé koncepty tibetského buddhismu do jazyka a myšlenek srozumitelných západnímu světu, když zároveň zbořil všechny předpojaté představy o tom, jak se má osvícený učitel chovat. Přestože byl nejprve tibetskou společností tvrdě odsouzen, dnes je Trungpovo učení povážováno západními filosofy a duchovními vůdci včetně Jeho Svatosti dalajlamy za pravé a hluboké. I dnes, více než dvacet let po jeho smrti, vyvolává Trungpovo jméno pobouření i obdiv. Co ho pohánělo a co vlastně znamená "bláznivá moudrost"? Díky výjimečné možnosti přístupu do Trungpova soukromí a exkluzivním dříve nezveřejněným archivním materiálům film přibližuje tohoto muže a mýty kolem něj a pokouší se narovnat některé pokřivené pohledy. (zdroj životopisu: http://www.mystika.info/news/chogyam-trungpa-rinpoche-/)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.