Carolyn Janice Cherryh

americká, 1942

Nahrávám...

Životopis

C. J. Cherryhová je autorkou rozsáhlého cyklu románů z daleké budoucnosti světa Unie a Aliance, v němž popisuje propojení intergalaktického obchodu a politiky v období za několik tisíciletí od současnosti. Do cyklu mezi jinými díly patří romány Downbelow Station [č. Stanice Pell/Winston Smith 1993] a Cyteen [č. Cyteen/Triton 2003–2004], za něž obdržela cenu Hugo a jež jsou pozoruhodné vykreslením lidské povahy na základě vytvoření klonů s naprogramovanými vzpomínkami.

Cyklus, vysoce hodnocený za invenční extrapolace exaktních a společenských věd a zručné propojení techniky a zájmu o člověka, zahrnuje řadu slavných dílčích sérií, mezi něž náleží trilogie The Faded Sun – Stárnoucí slunce: Kesrith, Shon'jir, Kutath.

Sága o Chanur:
The Pride of Chanur [č. Chanuřina pýcha/Návrat 1994]
Chanur‘s Venture [č. Odvážná Chanur/Návrat 1994]
The Kif Strikes Back [Kifové vracejí úder]
Chanur's Home­coming [Chanuřin návrat]
Chanur‘s Legacy [Chanuřin odkaz]

Řada textů C. J. Cherryhové se zabývá dopadem životních podmínek – rodiny, politiky, kultury – na hodnoty a ideologii jednotlivce. V románu Cuckoo's Egg [č. Kukaččí vejce/Svoboda 1995] rozehrává variaci na tarzanovské téma, v níž zobrazuje výchovu lidského dítěte rasou inteligentních kočkovitých šelem.

V románu Heavy Time [Těžký čas] staví do kontrastu osobnosti jeho dvou hlavních protagonistů, jednoho vychovaného v podnětném lidském prostředí a druhého společensky těžko začlenitelného vinou výchovy pokřivené manipulativními obchodními zájmy.

Její nedávno vydaná série románů, tvořená díly Foreigner [Cizinec], Invader [Vetřelec], Inheritor [Dědic], Precursor [Předchůdce], Defender [Obránce] a Explorer [Průzkumník] je pozitivně přijímána díky citlivému popisu kulturních a rasových rozdílů, které musí překonat lidská kolonie při vytváření křehkého spojenectví s obyvateli cizí planety.

V románu The Gene Wars [Genové války] autorka mísí epickou fantasy s hard science fiction ve světě zasazeném do budoucnosti, kde je nanotechnologie používána jako zbraň.

C. J. Cherryhová je rovněž autorkou čtyřsvazkové ságy heroické fantasy Morgaine a epické trilogie žánru „sword-and-sorcery", Galiesin, do níž spadají romány Fortress in the Eye of Time [Pevnost ve středu času], Fortress of Eagles [Pevnost orlů], Fortress of Owls [Pevnost sov] a Fortress of Dragons [Pevnost draků].

Vytvořila sérii ze sdíleného světa antologií Merovingian Nights [Merovingianské noci] a spolupodílela se na tvorbě několikasvazkové řady antologií ze sdíleného světa Heroes in Hell [Hrdinové v pekle].

viz Mistrovské kusy

Zdroj životopisu: http://www.legie.info

Populární autoři: