Blanka Doktorová

česká, 1937

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Blanka Doktorová se narodila ve Zlíně. Mládí prožila ve Vsetíně a od roku 1960 žije v Praze. Vystudovala Filozofickou fakultu UK, doktorát získala v oboru sociologie. Učila na fakultě sociálních věd a publicistiky, pak na FF UK. Napsala řadu učebních textů a odborných článků. Ve volném čase se také zajímá o historii. Po odchodu do důchodu se věnuje této zálibě ve zvýšené míře.

Zdroj životopisu: nakl. Andrej Šťastný

Populární autoři: