Koupit knihy

Aulus Hirtius

italská, -90 - -43


Nahrávám...

Životopis

Aulus Hirtius (asi 90–43 př. Kr.) byl římský politik, voják a spisovatel, autor spisů o vojenských taženích Julia Caesara.

Okolo roku 58 př. Kr. se stal legátem Julia Caesara, roku 50 př. Kr. sloužil jako vyslanec v Pompejích. 11. ledna 49 př. Kr., den po slavném překročení Rubikonu, údajně povečeřel s Caesarem a jeho blízkými spojenci Sallustem, Oppiem, Balbem a Sulpiciem Rufem.

Během Římské občanské války mezi Ceasarem a Gnaem Pompeiem (49–45 př. Kr.) sloužil nejprve roku 48 jako tribun ve Španělsku, o rok později byl převelen do Antiochu; v roce 46 pak vykonával funkci praetora. V roce 45 př. Kr. se stal místodržitelem Transalpské Galie.

Po atentátu na Julia Caesara březnu roku 44 byl Hirtius na vážkách, ke které politické straně se přiklonit. Původně podporoval Marka Antonia, posléze však začal stranit svému příteli Cicerovi a straně senátorů. V mezičase se roku 43 stal konzulem, kteroužto pozici mu před svou smrtí přiřkl Caesar.

Politické boje se vyostřily v dubnu téhož roku; Marcus Antonius se jal obléhat hispánské město Mutina a Hirtius mu v čele armády vyrazil vstříc. Spolu s Pansou a Octavianem (budoucím císařem Augustem) Hirtius na Antonia apeloval, aby se stáhl. V následném ozbrojeném střetu, 25. či 27. dubna roku 43, však byl sám zabit. Za vojenské a politické zásluhy mu byl vystrojen veřejný pohřeb.

Jako literát čerpal Aulus Hirtius z blízkého vztahu s Juliem Caesarem. K vojevůdcově „Zápiskům o válce galské“ přidal osmou knihu, jež popisuje poslední rok bojů v nově zrozené provincii a zároveň tvoří určité přemostění k Caesarově druhé dochované knize, „Zápisky o válce občanské“. Hirtius je také předpokládaným autorem knihy „Zápisky o válce alexandrijské“ a editorem „Zápisků o válce africké“ a „Zápisků o válce hispánské“, jež líčí další Caesarova vojenská tažení proti politickým oponentům. Hirtiova korespondence s Ciceronem vyšla v devíti svazcích, do dnešních dnů se však bohužel nedochovala.(zdroj životopisu: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Aulus_Hirtius)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968
J. R. R. Tolkien

1892 - 1973