Antonín Kubačák

česká, 1951

Nahrávám...

Životopis

Absolvent Filozofické a Právnické fakulty UK v Praze. V roce 1979 absolvoval studijní pobyt na pařížské Sorboně (obor moderní evropské dějiny). Do roku 1985 byl odborným asistentem na Filozofické fakultě UK v Praze, poté působil v Ústavu vědeckotechnických informací pro zemědělství v Praze. V letech 1994 – 2007 pracoval jako právník v Ministerstvu zemědělství a v období 1993 – 1998 byl externím učitelem na Katedře práva České zemědělské univerzity v Praze. Odborně se zaměřuje na pozemkové právo, dějiny zemědělství, dějiny správy a politické dějiny. Na toto téma publikoval řadu studií a drobných příspěvků v odborných časopisech a denním tisku.
Z nejdůležitějších prací:
- Stručné dějiny zemědělství (učebnice pro střední zemědělské školy), Credit, Praha 1992.
- František Skopalík (Průkopník pozemkových úprav), Ministerstvo zemědělství, Praha 1997.
- Přínos českých zemí evropskému zemědělství, MZe, Praha 2002.
- Contribution of Czech Lands to European agriculture, MZe, Praha 2004.
- Ministerstvo zemědělství v letech 1918 – 1948 (Osudy úřadu a jeho ministrů), MZe, Praha 2005.
- Beranová, M., - Kubačák, A., Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě, Libri, Praha 2010.
- Kubačák, A. - Jacko, K., Restituce zemědělského a lesního majetku, 2. vydání MZE, Praha 2012.
- Církevní majetek v proměnách času (Restituce historického majetku církví v rezortu Ministerstva zemědělství), MZe, Praha 2016.

Zdroj životopisu: autor

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996