Antonín Blažka životopis

česká, 1872 - 1942

Životopis

MUDr. Antonín Blažka byl významným sokolským pracovníkem a činovníkem podřipského sokolstva.

Br. Antonín Blažka se narodil 18. října 1872. K Sokolu přilnul již za svých pražských gymnasiálních let, kdy přes přísné zákazy navštěvoval cvičení ve smíchovské jednotě. Po ukončení lékařských studií se nadále věnoval své lásce z dob mládí, v každém místě svého lékařského působení se aktivně zapojil do sokolského života, např. v Trhové Kamenici se stal náčelníkem jednoty. Na Podřipsku, kterému zůstane věren až do smrti, působí nejprve v Doksanech, od roku 1913 v Roudnici n. Labem. O rok později je zvolen správcem tamního sokolského domu, v této funkci jej zastihuje vypuknutí světové války.

Po narukování jednatele jednoty se dobrovolně přihlásil na jeho místo, ovšem krátce potom musí i on narukovat. Jeho válečné působení končí 28. října 1918 u posádky v Terezíně, kde se mu podařilo svou nadšenou řečí přesvědčit tamní nerozhodný důstojnický sbor o oddanosti nové republice. Téměř ihned je přeložen do Roudnice. 2. listopadu dovedl rázným zakročením a řečnickou pohotovostí na úpatí Řípu zmařit pokus zbolševizované části roudnické posádky o vzpouru.

Po propuštění z vojenské služby se vrací k lékařské a sokolské práci. Již 16. února 1919 je zvolen starostou roudnické jednoty - v této funkci vytrvá až do roku 1928; o měsíc později se výbor roudnického Sokola usnesl na zakoupení pozemku k výstavbě nové sokolovny a letního cvičiště. Aktivně se účastní a přednáší na ideových, cvičitelských a vzdělavatelských školách jednoty i župy, řídí kurzy první pomoci a objíždí další jednoty.

V roce 1921je zvolen starostou župy Podřipské a zároveň členem předsednictva Československé obce sokolské. Trojnásobné zvětšení počtu jednot a čtyřnásobný vzrůst členstva vedly k vybudování župy znovu, tohoto úkol zhostil se br. Blažka znamenitě a se sokolskou pílí jej dovedl zdárně ke konci. Vypracování nových řádů a stanov, zřízení nových odborů, tajemnický úřad, pomoc novým jednotám - to vše byla práce, kterou řídil br. Blažka. Za svoji usilovnou župní práci mu v roce 1929 projevila župa Podřipská svou vděčnost a uznání, snahu župy o zapojení ČOS do ocenění jeho zásluh zmařil sám Blažka - Ni zisk, ni slávu.

Jeho výtečných schopností využívala i ČOS. Byl členem přípravného výboru pro VII. valný sjezd v roce 1924, sám se ho jako zpravodaj a spoluzpravodaj zúčastnil. Společně s brem. Jandáskem se věnoval nejožehavějším otázkám sjezdu - O poměru sokolstva k socialismu a náboženství; kterých se jim podařilo zdárně rozřešit.

Br. Blažka byl svou župou natolik milován, že když v roce 1932 slavil své šedesáté narozeniny, uspořádala župa na jeho počest a proti jeho vůli štafetové běhy ze všech šesti župních okrsků a přátelský večer, kterým mu vyjadřovala svou lásku.

Br. Blažka zůstal činným sokolským činovníkem a župním starostou až do roku 1941, kdy byl zatčen, poté odvlečen do Osvětimi, kde byl umučen 20. února 1942 ve věku 69 let. (zdroj životopisu: Sokolský věstník, Sokolské památky)

Ocenění

Antonín Blažka - knihy

1930  100%Sokolstvo a socialismus

Žánry autora

Literatura naučná Politologie, mezinárodní vztahy Sport

Štítky z knih

socialismus Sokol (spolek)

Blažka je 0x v oblíbených.