Antonín Bartoněk

česká, 1926 - 2016

Nahrávám...

Životopis

Prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. (29. října 1926 Brno) je český klasický filolog. Zabývá se historickou mluvnicí latiny a řečtiny, mykénologií (zvláště lineárním písmem B) a starořeckými dialekty.

Vystudoval latinu a klasickou řečtinu na Filozofické fakultě MU v Brně, kde od roku 1952 působí jako vyučující. Od roku 1990 taktéž působí na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Jako hostující profesor přednášel ve Vídni, Heidelbergu, Štýrském Hradci, Amsterdamu a Cambridgi. Zúčastnil se mnoha akademických stáží na několika dalších evropských univerzitách (Athény, Benátky, Neapol, Heidelberg, Řezno atd.). Je členem mezinárodní společnosti mykénologů CIPEM sídlící v Paříži a byl členem české komise UNESCO.

Zdroj životopisu: Wikipedie