Anton Hajduk

slovenská, 1933 - 2005 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Prof. RNDr. Dr. h.c. Anton Hajduk, DrSc. (* 3. máj 1933, Užhorod – † 9. apríl 2005, Bratislava) bol jeden z najvýznamnejších slovenských astronómov.

Od marca 1961 bol pracovníkom Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v rôznych vedúcich funkciách. Ako uznávaný odborník v oblasti astrofyziky, v oblasti dynamiky meteorických rojov typu Halleyho kométy a dynamiky medziplanetárnej hmoty, získal vedeckú hodnosť CSc. obhajobou dizertačnej práce s názvom Meteorický roj Orioníd (1967) a vedeckú hodnosť DrSc. prácou Radarový výskum meteorov a meteorický prúd Halleyovej kométy (1986). V roku 1996 na Masarykovej univerzite v Brne získal titul profesor.

Za svoju najvýznamnejšiu prácu považoval spoločný článok s kanadským astronómom Bruceom McIntoshom, v ktorom spolu podali nový model prúdu meteoroidov Halleyovej kométy.

Medzinárodná astronomická únia, ktorej bol od roku 1970 členom, pomenovala v roku 2001 na jeho počesť planétku (11657) Antonhajduk. Za svoju činnosť bol odmenený viacerými oceneniami Slovenskej akadémie vied i amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

Venoval sa aj propagácii vedeckých výsledkov pre širokú verejnosť. Slovenský literárny fond mu v roku 1975 a 1976 udelil prémiu za pôvodnú vedeckú tvorbu v oblasti literatúry faktu, najmä za knihy K horizontom vesmíru a K planétam. Spolu s Dr. Jánom Štohlom zostavil Encyklopédiu astronómie (1987).

Činnosť Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV riadil v rokoch 1974 - 1980.

V rokoch 1992-1996 bol prvým rektorom obnovenej Trnavskej univerzity.

Bol slovenským odborníkom na výskum turínskeho plátna, a k danej problematike vydal aj knihu.

Zdroj životopisu: http://sk.wikipedia.org

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938