Koupit knihy

Anton Dončev

bulharská, 1930 - 2022


Nahrávám...

Životopis

Bulharský prozaik a filmový scenárista ANTON DONČEV se narodil 14. září 1930 v Burgasu a vystudoval práva v Sofii. Pracoval na ministerstvu kultury, jako redaktor, v televizi, od roku 1989 v agentuře Sofija-press. Do literatury vstoupil ve svých 26 letech, kdy společně s Dimitrem Mantovem vydal první román Probuzení (Probuždane) s námětem z časů svržení byzantské nadvlády a znovuvytvoření bulharské říše.
Na historické náměty se Dončev soustředil i ve svých dalších dílech - Pověst o časech Samuilových (Skazanie za vremeto na Samuila, 1961) a Přelom (1964).
Je držitelem ceny Balkanika za rok 1999.

Téměř výlučně se věnuje próze s historickou tematikou a filmovým scénářům.
Jeho nejúspěšnějším literárním dílem je román Přelom (1964, č. 1972), v němž popisuje násilnou islamizaci rodopských Bulharů v 17. století. Zatím poslední jeho román Podivný rytíř Svaté knihy (1998) se zabývá bogomilským hnutím.
Napsal scénáře k filmům
Kolojan,
Smečka,
Z druhé strany zrcadla,
Řeka o dvou pramenech
a další.

Zemřel 20. října 2022 v Sofii.(zdroj životopisu: http://www.fdb.cz/lidi-zivotop...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882
George Gamow

1904 - 1968