Alexander Žáček životopis

slovenská, 1951

Životopis

Alexander Žáček, rodák z Nitry, základnú školu vychodil vo Veľkých Uherciach, strednú na SVŠ v Malackách, vysokú na Vysokej škole lesníckej a drevárskej (lesníckej fakulte) vo Zvolene, Po ukončení školy pôsobil v rokoch : 1974 - 1979 v Hydroconsulte Bratislava ako zememerač - geodetické práce na vodných tokoch, nádržiach a vodných dielach, v rokoch 1980 - 2000 v Západoslovenských štátnych lesoch (neskôr Lesy Bratislava š.p.) v oblasti technicko-organizačného rozvoja, investičnej výstavby, neskôr v oblasti personálneho manažmentu a v oblasti právnej a organizačnej, v rokoch 2000-2016 v Slovenskej platobnej agentúre (neskôr Agentúra SAPARD), súčasná Pôdohospodárska platobná agentúra ako štátny radca, metodik v oblasti projektových podpôr v rámci operačných programov pre žiadateľov o finančnú pomoc do sektoru poľnohospodárstva, lesníctva a rozvoja vidieka. Od roku 2016 je dôchodca. (zdroj životopisu: Kniha Veľké Uherce Ľudia - ...)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.