Aleš Dostál životopis

česká, 1946

Životopis

Působil jako lesník v různých místech ve Slezsku; zaměřil se na mužské hrdiny - chlapy z lesa, kteří žijí v těsném kontaktu s přírodou (zdroj životopisu: http://aleph.vkol.cz/pub/svk04/00000/00/000000041.htm)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.