Koupit knihy

Adam Podgórecki

polská, 1925 - 1998


Nahrávám...

Životopis

Bol poľský sociológ práva. Vyrastal v intelektuálnej rodine šľachtického pôvodu. Jeho otec Franciszek bol dôstojníkom predvojnovej poľskej armády. Pred rokom 1939 žil a študoval v Katoviciach. Bol činný v domácej armáde ako spojovací pracovník a distribútor letákov a podzemnej tlače. Právo vyštudoval v rokoch 1945–1948 na Jagelonskej univerzite. V roku 1951 obhájil doktorát v odbore právo na Jagelonskej univerzite na základe dizertačnej práce Odbory vo vývoji 19. storočia anglickej spoločnosti. V roku 1952 získal magisterský titul v odbore sociológia na Jagelonskej univerzite. V roku 1963 sa habilitoval prácou Charakteristika praktických vied na Sociologickom ústave Varšavskej univerzity. V rokoch 1965–1967 bol prodekanom Fakulty filozofie a sociológie Varšavskej univerzity. Od roku 1968 viedol Skupinu pre výskum sociálnych noriem a sociálnej patológie na Sociologickom ústave na Varšavskej univerzite. V roku 1977 bol spolu so skupinou spolupracovníkov z univerzity obvinený z „protištátnej vedeckej činnosti“ a tak sa rozhodol opustiť Poľsko. Odsťahoval sa do Kanady. Niekoľko rokov bol profesorom na Carleton University v Ottawe. Prednášal tiež na univerzitách v Chicagu , Philadelphii , Oxforde , Stanford University a na ďalších univerzitách. Od roku 1983 bol členom poľskej vedeckej spoločnosti v zahraničí. Bol autorom viac ako 20 kníh a niekoľkých stoviek vedeckých publikácií. Zaoberal sa teóriou sociológie, metodikou sociálneho inžinierstva, sociológiou práva a morálky, sociálnou deviáciou, poznatkami o štáte. Publikoval tiež asi 50 zväzkov podobenstiev o fiktívnom čínskom mudrcovi Si-thienovi. Zomrel v Ottawe v roku 1998.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.