Staré mezopotámské báje a pověsti zajímavosti

Staré mezopotámské báje a pověsti https://www.databazeknih.cz/img/books/19_/191374/mid_stare-mezopotamske-baje-a-povesti-191374.png 4 12 1

Doporučujeme všem čtenářům, kteří rádi četli báje a pověsti řecké. Pro plné pochopení řecké (a naší) kultury je nezbytné vydat se hlouběji do minuloti ke kulturám, které té řecké předcházely a výrazně ji ovlivnily. Jako průvodce na cestě lidskými dějinami a příběhy mohou posloužit další autorovy knihy: Staré egyptské báje a pověsti, Příběhy starého Izraele, Příběhy tisíce a jedné noci, Staré řecké báje a pověsti, Staré české báje a pověsti I., Staré české báje a pověsti II., Báje a pověsti dvacátého století... V elektronické podobě vychází v souborném vydání pod názvem Starověké báje a pověsti, v tištěné podobě vychází jako součást knihy Příběhy na které svítilo slunce.... celý text

Zajímavosti (5)

Příběhy obsažené v tomto celku jsou zpracovány podle překladů klínopisných záznamů, často porušených a zlomkovitých. Je jich méně než egyptských, neboť v této oblasti je vědecky zvládnuta pouze část pramenů, které by byly vhodné. Báje mezopotamského starověku, obsažené v této knize, jsou prastarého, většinou sumerského původu. Jména jsou akkadská. Akkadské prameny jsou pozdější, a proto úplnější. Báje putovaly od Sumerů k Akkadům, Babyloňanům a Asyřanům, měnily se a byly doplňovány. (Luccy78)


První příběh vypráví jak, jak podle starověké mezopotamské báje byl stvořen svět z těla bohyně a člověk z krve boha. Druhý příběh o sestupu mezopotámské bohyně Ištar do podsvětí. Třetí příběh vypráví o vladaři mezopotámského města Kiše Etanovi, který se vznesl do povětří. Čtvrtý příběh o mezopotamském králi Gilgamešovi, který se vydal hledat nesmrtelnost. (Luccy78)


Obsahují čtyři základní mezopotámské příběhy, které byly klíčové pro utváření kultury mezopotámské, ale jejím prostřednictvím i řady dalších. (Luccy78)


V tištěné podobě vychází, spolu se starými egyptskými bájemi a pověstmi a s Příběhy starého Izraele, v souborném vydání pod názvem Příběhy na které svítilo slunce. (Luccy78)


V elektronické podobě vychází v souborném vydání pod názvem Starověké báje a pověsti. (Luccy78)

Kniha Staré mezopotámské báje a pověsti je v

Přečtených14x
Doporučených1x
Knihotéce23x
Chystám se číst7x