Snoubenci

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Významný italský spisovatel, jehož dílo je v italské literatuře mezníkem mezi klasicismem a romantismem, zachytil ve svém románě poměry v Lombardii v letech 1628–1630. Vylíčení mnoha dobrodružných příběhů, jež prožije dvojice milenců, dalo autorovi příležitost zobrazit všechny společenské vrstvy od prostého tkalcovského dělníka Renza přes zbabělého faráře Abbondia až po zpupného šlechtice Rodriga, který je schopen každého zločinu, aby dosáhl svého chvilkového rozmaru. Manzoni na podkladě dobových dokumentů podrobně vykreslil, jak zhoubný byl v Itálii vliv tzv. brávů, ozbrojených žoldnéřů ve službách jednotlivých feudálů a sugestivně popsal hrůzy morové epidemie, zavlečené do Milána císařskými vojsky Valdštejnovými....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/49_/49933/big_snoubenci-QEv-49933.jpg 3.722
Nahrávám...

Přidat zajímavost

Zajímavosti (1)

Třetí, definitivní verze vyšla v roce 1842 (první verze r. 1827). Úpravy se týkaly románové stavby, v poslední fázi pak bylo korunováno úspěchem jeho jazykové novátorství.
Manzoni, obdivovatel Waltera Scotta, dbal na to, aby svou fantazií nepřekryl historickou pravdu, ale aby mu naopak tvůrčí invence spolu se smyslem pro reálná fakta pomohla osvětlit dramatické okamžiky první poloviny 17. století. Umístil děj do Lombardie a otevírá jej událostmi, ke kterým došlo po vypuknutí válečného sporu o mantovské následnictví, při němž se střetly zájmy Španělů a Francouzů a kdy se císař Ferdinand II. za Valdštejnovy podpory rozhodl území obsadit. Jeho pětatřicetitisícové vojsko táhlo na Mantovu, a nejenže zhoršilo svízelnou situaci, navíc zavleklo do zpustošeného a vypleněného kraje mor. Obraz hromadného umírání a lidské bezmoci provází autor hlubokým soucitem, ale odhodlán co možná věrně vylíčit skutečnost, odkrývá i morální nákazu, která se šíří současně s morem: mezi lidmi se najdou mnozí, pro něž se smrt a domy poznamenaných stávají výnosným řemeslem, a ti nejlepší, jako renesanční humanista Bedřich Boromejský, moru podléhají. Román je harmonickou syntézou historie a básnické fantazie, skutečnosti a snu, citu a střízlivého úsudku. Definitivní podoby nabyl po Manzoniho pobytu ve Florencii ve třicátých letech 19. století, kdy vyvrcholilo autorovo úsilí vytvořit jednotný jazyk, jímž by mluvili všichni a který by byl schopen v nejvyšší míře vyjádřit lexikální bohatství a variabilitu živé mluvy. Na jeho jazykové mistrovství navázali pozdější vrcholní představitelé prózy 20. století. (vydavatel) (Rup)