Zikmund Winter knihy

česká, 1846 - 1912

Knihy (63)

Bouře a přeháňka 1907


Břetislav a Jitka (a jiné pražské obrázky) 1937


Český průmysl a obchod v XVI. věku 1913 (1. vydání )


Člověk zmařený 1888


Děje vysokých škol pražských od secessí cizích národů po dobu bitvy bělohorské (1409-1622) 1897


Dějiny kroje v zemích českých od počátku století 15. stol 1893


Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v 14. a v 15. století 1906 (1. vydání )


Dva dni na staroměstském domě radním 1908


Krátký jeho svět (a jiné pražské obrázky) 1950


Kuchyně a stůl našich předků 1892 (1. vydání )


Kulturní obraz českých měst - život veřejný v XV.a XVI.věku 1.díl 1890 (1. vydání )


Kulturní obraz českých měst - život veřejný v XV.a XVI.věku 2.díl 1892 (1. vydání )


Malé historie a třísky 1987


Miniatury - humoresky a studie historické 1899


Mistr Kampanus 1947 (1. vydání 1909 )


Nezbedný bakalář 1984 (1. vydání 1883 )


Nezbedný bakalář (a jiné rakovnické obrázky) 1941


O životě na vysokých školách pražských 1899


Obrázky 1972


Panečnice 1979 (1. vydání 1905 )