Vlastimil Baruš knihy

česká, 1935

Knihy (6)

Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR 2 - Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi a savci 1989 (1. vydání )


Fauna ČR a SR. Mihulovci (Petromyzontes) a ryby (Osteichthyes) (1) 1995 (1. vydání )


Fauna ČR a SR. Mihulovci (Petromyzontes) a ryby (Osteichthyes) (2) 1995 (1. vydání )


Fauna ČSFR. Obojživelníci – Amphibia 1992 (1. vydání )


Fauna ČSFR. Plazi - Reptilia 1992 (1. vydání )


Ryby v našich vodách 1983 (1. vydání )