Koupit knihy

Miluše Hrnčiříková

česká, 1980


Nahrávám...
Přidat knihu

Knihy (5)


CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží): komentář s judikaturou

CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží): komentář s judikaturou2021
Civilní proces - Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem

Civilní proces - Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem2015 (1. vydání)
Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů2019
Mezinárodní právo soukromé. Procesní otázky

Mezinárodní právo soukromé. Procesní otázky2015
Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů2018