Marian Uhrin knihy

slovenská, 1978

Knihy (15)

II. slovenská partizánska brigáda M. R. Štefánika 2009


Malá vojna v marci 1939 a jej miesto v pamäti národa 2016 (1. vydání )


Moderné dejiny Slovenska I.: Zborník odborných príspevkov k histórii Slovenska v rokoch 1918-1945 2008


Oslobodenie Slovenska 1944 – 1945 2010


Pluk útočnej vozby 1944 2012


Protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie v Gemeri-Malohonte v rokoch 1944-1945 2010


Situačné hlásenia okresných náčelníkov (september 1944 - február 1945) 2012


Slovenská armáda 1939-1945 2020 (1. vydání )


Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov VI. - Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými rokovaniami 2007


Slovensko 1938: Československo v zovretí mocností 2020


Slovensko v dejinách 20. storočia: Kapitoly k spoločenským a vojensko-politickým udalostiam. 2010


Slovensko v rokoch neslobody 1938-1989. II., Osobnosti známe - neznáme 2014


Slovensko v roku 1942 2014 (1. vydání )


V tieni červenej hviezdy : Prenikanie sovietizácie do slovenskej (československej) armády v rokoch 1944-1948 2007


V turbulentnom tridsaťročí: Kapitoly z dejín Slovenska v rokoch 1918 - 1948 2013