František Kovárna knihy

česká, 1905 - 1952

Knihy (25)

Bezmíř 1940


Bojácní a rváč 1926


Česká střízlivost a český pathos 1939


České malířství let devadesátých 1940


František Bílek 1941 (1. vydání )


František Kaván 1941


Jan Kojan 1945


Jedna a jedna jsou tři: za tvořivost a proti rozumu 1929


K.M. Čapek-Chod 1936


Listy mrtvému příteli 1946 (1. vydání )


Ludvík Kuba 1935


Malířství ornamentální a obrazové 1934


Mánesův odkaz národu 1939


Mánesův odkaz národu Zemi milované ... 1940


Miloslav Holý 1940


Na břehu: básně 1932 (1. vydání )


O kulturu v socialismu 1946


O sebeurčení našeho malířství 1948


Pravoslav Kotík 1937


Socialismus a národní kultura 1946