Emilia Hrabovec knihy

slovenská, 1964

Knihy (10)

Andrej Hlinka a slovenskí katolíci 2014


Boh a štát: Európa medzi laicitou a laicizmom 2014


Chiesa del silenzio e diplomazia pontificia 1945-1965 / Umlčaná cirkev a pápežská diplomacia 1945-1965 2018


Fidei et Patriae: jubilejník na počesť 80. narodenín Františka Vnuka 2008


Jozef Tiso - kňaz a prezident 2017


Kríza Európy očami Jána Pavla II. a Benedikta XVI. 2017


Rozbitie alebo rozpad? : Historické reflexie zániku Česko-Slovenska 2010


Slovenská historická identita v XX. storočí 2009


Slovensko a Svätá stolica 1918 - 1927 vo svetle vatikánskych prameňov 2012


Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme (1963-2013) 2015