Anton Popovič knihy

slovenská, 1933 - 1984

Knihy (6)

Originál preklad 1983 (1. vydání )


Poetika umeleckého prekladu: proces a text 1971 (1. vydání )


Pojmoslovie literárnomúzejnej komunikácie 1979


Ruská literatúra na Slovensku v rokoch 1863/1875 1961


Teória umeleckého prekladu 1975


Tvorba a recepcia : estetická komunikácia a metakomunikácia 1978 (1. vydání )