Koupit knihy

Anton Popovič

slovenská, 1933 - 1984


Nahrávám...

Životopis

Anton Popovič (1933–1984) byl slovenský literární historik a teoretik, jeden z nejvýznamnějších slovenských i světových translatologů. Působil na Nitranské univerzitě jako nejdůležitější z následníků a pokračovatelů Jiřího Levého. Založil tzv. Nitranskou translatologickou školu, ke které patřili především jeho žáci, mj. Ján Vilikovský a František Miko. Hlavní Popovičovou snahou bylo osamostatnit translatologii, která v jeho době (tj. v 60. letech 20. století) stále platila za součást filologie. Obhajoval společenskou funkci překladu jako jednoho z hlavních prostředků mezikulturní komunikace. Zabýval se především výzkumem a vytvářením potřebné terminologie.

Popovič navazoval na československý předválečný strukturalismus, především na Pražský lingvistický kroužek, určitý vliv na jeho práci měl i ruský formalismus (tzv. tartuská škola Jurije Lotmana).(zdroj životopisu: Wikipedie)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996