znalostní společnost, společnost vědění

štítky

3 knih


Nová civilizaceNová civilizace2001, Alvin Toffler

Futurologická vize manželů Tofflerových je pohledem na svět budoucnosti. Hnacím motorem lidských dějin je podle nich technologický pokrok, který přichází ve vlnách. První vlnou byla „zemědělská“ revoluce, která teprve um... více


Znalostní podnik ve znalostní společnostiZnalostní podnik ve znalostní společnosti2003, Jan Truneček

Ve znalostní společnosti, do které v současné době vstupujeme, dochází k posuvu od tradiční hegemonie výrobců k trvalé nadvládě zákazníka a spotřebitele. V tomto prostředí se znalosti stávají nejdůležitější formou kapitá... více


Znalostní pracovník v informační společnostiZnalostní pracovník v informační společnosti2014, Pavol Rankov

Publikace je jedním z výstupů grantu KEGA č. 133UK-4/2013 MIKS - Mediální a informační kompetence pro znalostní společnost. více