židovská mystika

štítky

9 knih


Kabala: Nové pohledy 83% Kabala: Nové pohledy 2004, Moše Idel

Fenomenologická studie o tradici židovské mystiky a dějinách bádání o ní je zásadním příspěvkem k diskusi o tomto tématu. Na základě důkladné práce s prameny se autorovi otevírá možnost sledovat vývoj kabaly a prolínání ... více


Golem: Židovské magické a mystické tradice o umělém člověku 73% Golem: Židovské magické a mystické tradice o umělém člověku 2007, Moše Idel

Kniha poprvé komplexně zpracovává širokou škálu materiálu, pojednávajícího o vytvoření umělého člověka, golema. Autor zkoumá vztahy mezi jednotlivými texty a jejich historickým a duchovním rámcem. Jeho líčení se soustřed... více


Davidova hvězda 80% Davidova hvězda 1995, Gerhard Gershom Scholem

Českému čtenáři se konečně dostává do rukou výběr z díla význačného vědce a myslitele Gershoma Scholema (1897-1982), jehož spisy tvoří základní práce o židovské mystice – kabale a jehož eseje nám přibližují duchovní kvas... více
Příběhy rabiho Nachmana 100% Příběhy rabiho Nachmana 2018, Martin Buber

Kniha proslulého židovského filosofa Martina Bubera (1878–1965) Příběhy rabiho Nachmana vyšla poprvé v r. 1906. Jde o výběr výroků a tvůrčí převyprávění části příběhů z původní textové sbírky Sipurej ma‘asijot, tradující... více


Erotika kabbaly 53% Erotika kabbaly 1991, Jiří Langer

V knize popsal Jiří Langer deset skvostných esejů o pravé podstatě židovské mystiky. vychází poprvé v českém překladu.Jde například o erotiku písma a řeči, horní světy a jejich erotiku, atd. více


Triáda: Fyzici, analytici, kabalisti 0% Triáda: Fyzici, analytici, kabalisti 2019, Tom Keve

Tom Keve, britský fyzik maďarského pôvodu, skúma vo svojej knihe paralelný vývoj psychoanalýzy a kvantovej fyziky na prelome 19. a 20. storočia a prepojenia medzi týmito vednými odbormi a židovskou mystikou. Kniha okrem ... více


Vše je dobré, vše je Jedno 0% Vše je dobré, vše je Jedno 2019, Tereza Krekulová

Rabi Nachman ben Simcha mi-Braslav, jeho osobnost a dílo. Kniha Terezy Krekulové je věnována životu a dílu rabi Nachmana (1772-1810), který byl bezesporu nejoriginálnější a zároveň nejrozporuplnější osobností chasidské... více


Ve světle kabaly: Židovská mystika v polské literatuře meziválečného období 0% Ve světle kabaly: Židovská mystika v polské literatuře meziválečného období 2017, Michaela Benešová

Kniha mapuje reflexi židovské religiózní a mystické tradice v polské meziválečné literatuře, a to na příkladu tří autorů, kteří reprezentují odlišné způsoby jak vnímání vlastních židovských kořenů, tak zpracování tradičn... více