třicetiletá válka (1618-1648)

štítky

118 knih

Páté přikázáníPáté přikázání2018, Antonín Polách

Děj knihy renomovaného autora historických románů je zasazen do pohnutých časů 17. století. V příběhu zapovězené lásky českého bratra Lukáše Hrachovce ke krásné Anně Wagnerové odehrávajícím se na počátku třicetileté válk... více


Poběhlice Kuráž / Divous SkočdopolePoběhlice Kuráž / Divous Skočdopole1968, Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen

Dva romány z doby třicetileté války, jejichž autorem je nejvýznamnější německý prozaik 17. století. Dvě díla z cyklu deseti knih, pro něž se ustálil název Simpliciánské spisy, jejichž rámec tvoří alegorie člověka na jeho... více


ValdštejnValdštejn2002, Zdeněk Kalista

Historie odcizení a snu. Novou ediční řadu Velké postavy českých dějin symbolicky otevírá dílo velkého českého dějepisce z řad Pekařových žáků – Zdeňka Kalisty, jež by svou úrovní i stylistickým mistrovstvím mělo předzn... více
Dlouhá válka 1618 - 1648Dlouhá válka 1618 - 16481988, Arnošt Klíma

Kniha pojednává o Třicetileté válce jako o celoevropském konfliktu 17. století. Hodnotí, co pro koho válka přinesla, komu co vzala. Typické pro historickou tvorbu Arnošta Klímy je nejen převyprávění historie na základě l... více


Příběh z doby neobyčejného šílenstvíPříběh z doby neobyčejného šílenství2014, Jan Kilián

Psavý koželuh z krušnohorského hornického města Krupky Michel Stüeler (1583–1656) není již českému čtenáři postavou neznámou. Rozsáhlé paměti tohoto měšťana obsahující velké množství jinde téměř nedochovaných informací o... více


Černý den na Bílé hoře: 8. listopad 1620Černý den na Bílé hoře: 8. listopad 16201998, Dušan Uhlíř

Mozaika textu a ilustrací líčící průběh českého stavovského povstání až po jeho vyvrcholení na Bílé Hoře a tragické následky osudové porážky. Pozornost je věnována všem protagonistům i představení nejrůznějších stránek t... více


Navzdory závistiNavzdory závisti2007, Jindřich Francek

Životní příběh Albrechta z Valdštejna. Životopis Albrechta z Valdštejna, frýdlantského vévody a vojevůdce císařských vojsk, zasazený do souvislostí neklidného období 1. třetiny 17. století (zejména počáteční fáze tři... více


Pražské historiePražské historie1985, Josef Svátek

Kuriózní kronika staré Prahy z rudolfínské doby. Z pamětí katovské rodiny Mydlářů v Praze, staročeský pitaval zaznamenává významné a senzační soudní procesy a popravy, jež se odehrály na konci 16. a v 1. polovině 17. st... více


Třicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt 17. století?Třicetiletá válka, nebo všeobecný evropský konflikt 17. století?2013, Radek Fukala

Pohnuté, bouřlivé a vyčerpávající vojensko-politické zápolení mezi znepřátelenými nábožensko-mocenskými tábory první poloviny 17. století dostalo záhy od historiků označení třicetiletá válka (1618-1648). Na tento "v... více


Bloudění - část prvníBloudění - část první1933, Jaroslav Durych

Větší Valdštejnská trilogie. více


Falcký mýtusFalcký mýtus2004, Jaroslav Miller

Podtitul: Fridrich V. a obraz české války v raně stuartovské Anglii. Krátké období vlády českého krále Fridrich V. Falckého představuje nejen zlomový okamžik české minulosti, třicetileté války a dějin reformace, ale v... více


Třicetihlavá saň aneb Ve službách mocnýchTřicetihlavá saň aneb Ve službách mocných2020, Josef Bernard Prokop

Kniha vznikla převyprávěním rukopisných Pamětí barona Filipa (1593–1678) dochovaných v rodině autora. Někdejší páže císaře Rudolfa, později diplomat a plukovník císařské armády zanechal poutavé vyprávění a zajímavé sv... více


Město ve válce, válka ve městě: Mělník 1618–1648Město ve válce, válka ve městě: Mělník 1618–16482008, Jan Kilián

Kniha přináší pohled na problematiku měst v době zlomových událostí třicetileté války. Od stavovského povstání v roce 1618 až do roku 1648. Zachycuje vše co se měst a jejich obyvatel té doby dotýkalo. Na pozadí velkých d... více


Ve víru třicetileté války: politikové, kondotiéři, rebelové a mučedníci v Zemích české korunyVe víru třicetileté války: politikové, kondotiéři, rebelové a mučedníci v Zemích české koruny2011, Pavel Balcárek

Ve víru třicetileté války přibližuje ve 14 kapitolách osudy čelních osobností Čech, Moravy a Slezska té doby. Jsou mezi nimi politikové, renegáti, kondotiéři, rebelové i mučedníci, usilující o moc, bohatství a udržení sv... více


Paměti krupského měšťana Michela Stüelera (1629-1649)Paměti krupského měšťana Michela Stüelera (1629-1649)2013, Jan Kilián

Rozsáhlá paralelní německo-česká edice pamětí Michela Stüelera, měšťana podkrušnohorského městečka Krupky, z období třicetileté války. Autor - koželuh, hodnostář městské samosprávy, zpěvák literátského bratrstva - zachyc... více


4