správa měst, obcí a území

štítky

18 knih


Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnostDějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost2007, Zdeňka Hledíková

Dlouho očekávaná příručka, která je pojata jako vysokoškolská učebnice popisuje dějiny správy v českých zemích od raného feudalismu až po současnost. Je určena nejen studentům historie, profesionálním historikům, ale i v... více


Obec naskrz skrzObec naskrz skrz2019, Michal Roman

Zdravý selský rozum, úhledně a přehledně zabalený do knižní publikace, která nahlíží na venkov a život tak, jak se jím dosud nikdo uceleně nezabýval. Pro současné či budoucí zastupitele obcí. Aby se nám všem, a nejenom n... více


Zlatý věk české samosprávyZlatý věk české samosprávy2006, Milan Hlavačka

Vznik a fungování české samosprávy v letech „zlatého věku“ (1862–1913), a to ve třech rovinách: na úrovni obce, okresu a země. Zabývá se i její výkonností (nechybí kapitoly o vztahu k národnímu školství, užívání jazyka č... více
Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféřeSpisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře1998, Kateřina Smutná

Publikace podrobně vysvětluje zásady spisové a archivní služby. více


Základy správní vědyZáklady správní vědy2014, Soňa Skulová

Učebnice správního práva a veřejné správy vydaná pro potřeby výuky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Druhé, doplněné a rozšířené vydání. více


Strategické plánování obcí, měst a regionů - vybrané problémy, výzvy a možnosti řešeníStrategické plánování obcí, měst a regionů - vybrané problémy, výzvy a možnosti řešení2015, Vladimíra Šilhánková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny českéHejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české2009, Lenka Bobková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Knihovna v obciKnihovna v obci2020, Vít Richter

Knihovny jsou součástí sociální infrastruktury, ale jsou také jednou z nejvíce podceňovaných. V posledních letech mírný pokles počtu výpůjček vede některé provozovatele knihoven k argumentaci, že knihovny nejsou pro sou... více


Reforma veřejné správyReforma veřejné správy2007, Pavel Mates

Sborník příspěvků zkoumá různorodé aspekty reformního procesu probíhajícího ve veřejné správě. více


Obce a kraje: podle reformy veřejné správy v roce 2001Obce a kraje: podle reformy veřejné správy v roce 20012001, Zdeněk Koudelka

Právní příručka přibližuje současnou úlohu obcí a krajů z hlediska reformy veřejné správy v roce 2001. Kniha je velmi podrobným výkladem zákonů o obcích, krajích a okresních úřadech. Je rozdělena do čtyř dílů. V prvním... více


Místní daněMístní daně2012, Michal Radvan

Publikace je zaměřena na problematiku místních daní multioborové téma vyžadující kombinaci poznatků z oblasti ekonomie, ze sociologie, do jisté míry i z psychologie, z politologie a nikoliv v poslední řadě z právní vědy.... více


Efektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správěEfektivní zavádění a řízení změn ve veřejné správě2011, František Ochrana

V každodenní činnosti stojí jednotliví aktéři veřejné správy před problémem provádění změn. Změna je základním předpokladem a formou k dosažení stanovených cílů. K účinnému dosažení změny je potřebné splnit řadu předpokl... více


Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxeFinancování měst, obcí a regionů: teorie a praxe2007, Romana Provazníková

Kniha se zabývá problematikou financování územních samospráv (obcí a krajů), a to i v mezinárodním kontextu. Popisuje strukturu veřejné správy, teorii fiskální federalismu, hierarchii rozpočtového uspořádání a rozpočet j... více


Obce, města, městské částiObce, města, městské části2004, Jiří Exner

Studie rekapituluje územně správní reformy z let 1990–2003 a shrnuje problematiku správy jak územně členěných statutárních měst, tak hlavního města Prahy. Autor sleduje i společenské a politické souvislosti a spolu se sh... více


Veřejná správa - správa měst a obcíVeřejná správa - správa měst a obcí2007, Miloš Charbuský

Stupně místní, oblastní a ústřední správy - VŠ učebnice více


1