trestní právo

štítky

88 knih


Trestní právo hmotné: Zvláštní částTrestní právo hmotné: Zvláštní část2010, Jan Chmelík

Učebnice trestního práva hmotného zvláštní část s aplikačními příklady je uceleným zpracováním zvláštní části trestního zákoníku do podoby učebnice určené především vysokoškolským studentům, zaměřujícím se na otázky teor... více


Trestní právo hmotnéTrestní právo hmotné2016, Oto Novotný

Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného je určena především studentům právnických fakult, má však své místo i v knihovnách soudců, advokátů, státních zástupců, policistů, probačních úředníků a jiných od... více


Trestní právo hmotné, 4. dílTrestní právo hmotné, 4. díl2012, Oto Novotný

Od doby posledního vydání učebnice Trestní právo hmotné (2010) došlo v našem trestním zákonodárství k některým důležitým změnám. Nejvýznamnější z nich je nesporně přijetí zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti pr... více
Ranivá balistikaRanivá balistika2017, Ludvík Juříček

Monografie "Ranivá balistika. Technické, soudně-lékařské a kriminalistické aspekty" je zaměřena do oblasti terminální balistiky malorážových střel vystřelovaných z ručních palných zbraní, kdy je projektilem zas... více


Zbrojný preukaz - Príprava na skúškuZbrojný preukaz - Príprava na skúšku2018, Jozef Majoroš

Zbrojný preukaz - príprava na skúškuTáto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o vydanie zbrojného preukazu pri príprave na vykonanie... více


Kriminologie ve světle nového trestního zákoníkuKriminologie ve světle nového trestního zákoníku2010, Roman Svatoš

Kniha prezentuje kriminologii jako společenskou vědu zkoumající příčiny, obsah a projevy kriminality. Představuje vysokoškolskou učebnici, která je určena zejména pro studenty, kteří studují problematiku kriminologie a t... více


Trestní právo procesníTrestní právo procesní2013, Jan Musil

Již čtvrté vydání vysokoškolské učebnice přináší reakci na poslední legislativní vývoj v oblasti trestního procesu. Čtvrté vydání: * Zohledňuje změny týkající se vazeb – zejména nové úpravy vazebního zasedání * P... více


Trestní právo hmotné - obecná částTrestní právo hmotné - obecná část2012, Vladimír Krupka

Publikace předkládá velmi ucelený a srozumitelný přehled důležitých institutů trestního práva hmotného, které vycházejí z obecné části trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Mimo jiné jsou zde vysvětleny pojmy jako trestně pr... více


SvědomíSvědomí1963, Jaroslav Putík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Výjimečný trestVýjimečný trest2010, Jana Tlapák Navrátilová

Kniha se komplexně zabývá problematikou výjimečného trestu odnětí svobody v českém právu, a to z hledisek filosofických, morálních, a zejména právních. V první části knihy jsou v několika kapitolách provedeny nezbytné úv... více


Bez zpěvu a bez zvonění. Dekriminalizace sebevraždy mezi sekularizací a medikalizací v 17.–19. stoletíBez zpěvu a bez zvonění. Dekriminalizace sebevraždy mezi sekularizací a medikalizací v 17.–19. století2021, Daniela Tinková

Kniha Bez zpěvu a bez zvonění se zabývá postupným procesem dekriminalizace sebevraždy od konce 17. do konce 19. století. Autorku přitom nezajímá pouze to, jak se změnil samotný trestní postih sebevraždy, ale především sk... více


Vazba v trestním řízeníVazba v trestním řízení2020, Ingrid Galovcová

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnut... více


Europeizace trestního právaEuropeizace trestního práva2009, Michal Tomášek

Monografie zkoumá nejdůležitější aspekty procesu europeizace trestního práva procesního a hmotného z teoretického i praktického hlediska. více


O novém trestním zákoníkuO novém trestním zákoníku2009, Jiří Jelínek

Společným tématem letošního ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny byly „Aktuální otázky soudnictví v České republice a Evropské unii“. V samostatné sekci trestního práva byl největší prostor logi... více


Písemné vyhotovení rozsudku v trestních věcechPísemné vyhotovení rozsudku v trestních věcech1993, Jiří Jelínek

Obsahuje dvě části: Zásady písemného vyhotovení rozsudku soudu 1. stupně ; Vzory rozhodnutí v trestních věcech a odvolání obžalovaného. více


3