teorie a hypotézy

štítky

28 knih


Teorie podivnosti 75% Teorie podivnosti 2018, Pavla Horáková

Vypravěčka Ada Sabová, mladá vědkyně z „Ústavu mezioborových studií člověka“, je v mnohém typickou (nikoli však stereotypní) moderní intelektuálkou, která se pokouší vybalancovat osobní život a kariéru. V obojím už má za... více


Skrytá realita 93% Skrytá realita 2012, Brian Greene

Podtitul: Paralelní vesmíry a hluboké zákony kosmu Je náš vesmír jediný? Takovou otázku pokládá ve své nejobsáhlejší a nejsrozumitelnější knize autor bestsellerů Elegantní vesmír a Struktura vesmíru Brian Greene. ... více


Teorie relativity a jiné eseje 82% Teorie relativity a jiné eseje 2005, Albert Einstein

Soubor sedmi nejdůležitějších Einsteinových prací o fyzice obsahuje eseje Teorie relativity, Fyzika a realita, Základy teoretické fyziky, Obecný jazyk vědy, Zákony vědy a zákony etiky, Elementární odvození ekvivalence hm... více
O Slovanech úplně jinak 54% O Slovanech úplně jinak 1991, Antonín Horák

Nejstarší písemnosti z doby předhistorické, jejichž pisatelé i jazyk, jímž promlouvají, byly věci dosud zcela neznámé. Hledání neznámých pisatelů se táhne dějinami již dva tisíce let. Je to příběh napínavý, ba přímo dete... více


Kdo jsme 73% Kdo jsme 2015, Karel Kostka Cubeca (p)

Odkud se vzal svět a život? Jaký je vztah mezi lidským vědomím a bytím, prostorem a časem? Přesahuje globální inteligence chápání našeho smrtelného mozku? Kde se skrývá věčnost a jak souvisí s relativitou času? V knize p... více


Hudba prvočísel 96% Hudba prvočísel 2019, Marcus du Sautoy

Podtitul: Dvě století Riemannovy hypotézy. Každý pouhým uchem rozezná podle zvuku housle od klarinetu, málokdo však tuší, že za to mohou prvočísla. Prvočísla, fascinující stavební kameny veškeré matematiky, vyluzují t... více


Jak vesmír přišel ke svým skvrnám 79% Jak vesmír přišel ke svým skvrnám 2003, Janna Levin

Deník o konečném čase a prostoru. Podle většiny dnešních kosmologů a astronomů je náš vesmír nekonečný. Janna Levinová, jedna z nejvýraznějších osobností soudobé kosmologie, rozvíjí ve své knize opačnou hypotézu: vesmír... více


Náš neobyčejný vesmír 84% Náš neobyčejný vesmír 2002, Martin Rees

Kultivovaně komponovaná kniha sira Martina Reese, astronoma světového formátu a současně známého popularizátora astronomie a astrofyziky, přehledně shrnuje nejnovější poznatky o astrofyzikálních tématech, která jsou v so... více


Biocentrizmus 84% Biocentrizmus 2017, Robert Lanza

Väčšina ľudí z vedeckých i nevedeckých kruhov si predstavuje, že vonkajší svet existuje nezávisle od nás a že vyzerá viac-menej tak, ako ho vidíme. Podľa tohto presvedčenia sú oči ľudí alebo zvierat len obyčajnými oknami... více


Tao přírody 84% Tao přírody 1994, Rupert Sheldrake

Autor se zabývá hypotézou Gaie, darwinismem, přírodními zákony, uznáváním posvátnosti času a dalšími teoriemi, k nimž přistupuje vždy nově a originálně. více


Sloveni, Slováci, kde sú vaše korene 53% Sloveni, Slováci, kde sú vaše korene 2010, Cyril A. Hromník

Úplne nový a objavný pohľad na pôvod našich predkov. Podľa najnovších u nás dosial knižne nepublikovaných výsledkov výskumu. Naši predkovia tu dokázateľne žili už pred 5 000 rokmi! Prevratné a prekvapujúce fakty, ktoré n... více


Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek 33% Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek 2014, Oskár Cvengrosch

To tu ešte nebolo! Zabudnite na všetko, čo ste doteraz počuli o histórii Slovanov! Všetko bolo úplne inak! Napísané na základe najnovších vedeckých poznatkov a dôkladných analýz najstarších historických prameňov. Prečo s... více


Lexikon zakázané archeologie - Záhadné relikty od A do Z 89% Lexikon zakázané archeologie - Záhadné relikty od A do Z 2011, Luc Bürgin

Existovalo lidstvo už jednou, tedy takzvaně před lidstvem? Autor o tom v bohatě ilustrované knize přináší důkazy, které nám klasická archeologie urputně zatajuje. Přibližně 200 barevných fotografií zobrazuje kontroverzní... více


Tajné dejiny Slovenov a Uhorska. Uhri boli Slovania 37% Tajné dejiny Slovenov a Uhorska. Uhri boli Slovania 2017, Oskár Cvengrosch

Táto objavná a originálna kniha je skutočne výnimočná svojim obsahom a aj poslaním. Prečo? Hlavným prínosom knihy je úplne nový pohľad na našu históriu. Ide o unikátny objav, ktorý zásadným spôsobom mení históriu nášho n... více


Srdeční choroby - cholesterol - chlor 97% Srdeční choroby - cholesterol - chlor 2005, Dr. Joseph M. Price

Teorie, podle které je příčinou onemocnění srdečně cévního a cévního onemocnění mozku chlór obsažený v pitné vodě. Dr. Joseph M. Price již po dlouhou dobu prosazuje teorii, že právě chlór v naší pitné vodě - nikoliv ... více


Základní pojmy poetiky 92% Základní pojmy poetiky 1969, Emil Staiger

Autor knihy, švýcarský germanista, klasický filolog a literární teoretik, je jedním z těch, kteří obnovili a zproblematizovali metodologii literární vědy a položili řadu závažných otázek. Ve své stěžejní práci z roku 194... více


Zamlčané dejiny    Pôvod a začiatky Slovenov-Slovákov 50% Zamlčané dejiny Pôvod a začiatky Slovenov-Slovákov 2014, Viktor Timura

Minulosť Slovanov, a s ňou súvisiaci pôvod a začiatky Slovenov-Slovákov, sú zaťažené účelovými dezinformáciami. Ich minulosť bola dlho zamlčovaná, prekrucovaná, spochybňovaná, zahmlievaná a odsudzovaná. Toto úsilie malo ... více


My Slovania pred 2000 rokmi 95% My Slovania pred 2000 rokmi 2017, Metod Nečas

V školách nás učia, že naši predkovia Slovania sem do strednej Európy prišli až niekedy v 6. storočí. To ale nie je pravda. Už i len dôkladnejšie a pozorné štúdium starých antických autorov jednoznačne poukazuje na to, ž... více


Experiment, teorie, praxe 95% Experiment, teorie, praxe 1982, Pjotr Leonidovič Kapica

Objevy neznámých vlastností hmoty v blízkosti absolutní nuly. Pokusy se silnými magnetickými poli. Úvaha o podstatě kulového blesku. 23-048-82 více


UFO – poselství z Atlantidy 67% UFO – poselství z Atlantidy 1994, Josef Dvořák

Na základě různých hypotéz o Atlantidě se vyrojilo spojení s mimozemskými civilizacemi, které předkládá i tato kniha. více