svařování

štítky

21 knih


Holky z loděnice 84% Holky z loděnice 2022, Nancy Revell

Sunderland, 1940. Velká Británie je ve válce a do loděnic poprvé nastupují i ženy, aby své vlasti pomohly. Polly se nikdy ani nesnilo, že bude moci pokračovat v rodinné tradici a pracovat v loděnicích jako muži, ale časy... více


Kvalifikační příručka svářeče el.obloukem 100% Kvalifikační příručka svářeče el.obloukem 1974, Rudolf Krňák

Tato příručka je určená pro samostatné studium i pro školení svářečů elektrickým obloukem. Probírá celý pracovní obor svářeče, teoretické i praktické nauky doplňující výcvik svářečů a připravující dorost i dospělé k před... více


Svařování v otázkách a odpovědích 100% Svařování v otázkách a odpovědích 1960, Josef Jedlička

Kniha probírá formou otázek a odpovědí látku, která tvoří náplň teoretické části výcviku svářečů. Kromě svařování se stručně zabývá pájením, rovnáním plamenem, řezání kyslíkem, povrchovým kalením plamenem a stříkáním kov... více
Automatizace odporového svařování 0% Automatizace odporového svařování 1962, Ladislav Plíva

Příručka, navazující na dřívější autorovu práci "Odporové svařování v praxi", popisuje druhy pohonů, přípravky pro svařování, několikabodové svařovací systémy, zařízení pro automatický přísun svařovaných součástí i pro ú... více


Bezpečnost při svařování elektrickým odporem 0% Bezpečnost při svařování elektrickým odporem 1965, Augustin Plešinger

Příručka informuje o školení a kvalifikačních zkouškách i učebních osnovách přípravných kursů pro 2. až 5. třídu. V přílohách se nachází přehled bezpečnostních značek, tabulka přípustné koncentrace jedovatých plynů, par... více


Přehled svařování 0% Přehled svařování 1971, Václav Kříž

Souhrn nejvíce používaných způsobů svařování včetně pájení a učební text pro 1. a 2. roč. odb. učilišť a učňovských škol. více


Špeiálne metódy zvárania 0% Špeiálne metódy zvárania 1989, Milan Turňa

Obsah: Zváranie tlakom za studena, Difúzne zváranie, Zváranie trením, explóziou, elektrónovým lúčom, Zváranie a delenie laserovým lúčom, plazmovým oblúkom, ultrazvukom, iónovým lúčom, Vysokofrekvenčné zváranie, Zváranie ... více


Údržba obloukových svářeček 0% Údržba obloukových svářeček 1979, Václav Slavík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Svařovací přípravky pro všeobecné strojírenství % Svařovací přípravky pro všeobecné strojírenství 1963, Jaroslav Voděra

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Transformátory pro obloukové svařování 0% Transformátory pro obloukové svařování 1985, Vincenc Kruml

3. upravené vydání Autoři ukazují zvláštnosti střídavého svařovacího oblouku, výhody a nevýhody různých druhů svářeček, popisují nejznámější principy regulací svařovacích transformátorů a uvádějí výpočty a příklady návr... více


Tepelná kinetika pri zváraní elektrickým oblúkom % Tepelná kinetika pri zváraní elektrickým oblúkom 1960, Andrej Havalda

Obsah: Základné termické vzťahy, Elektrický oblúk ako zdroj tepla pri zváraní, Šírenie sa tepla v okolí zvaru, Tepelno-fyzikálne vlastnosti ocelí, Výskum efektívneho využitia tepla dodaného elektrickým oblúkom pre vlastn... více


Abeceda svařování plamenem 0% Abeceda svařování plamenem 1960, Václav Kříž

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Abeceda obloukového svařování 0% Abeceda obloukového svařování 1951, Josef Němec

Podtitul: Základní příručka pro svářeče a pomůcka k odbornému výcviku. Příručka seznamuje v 50 paragrafech se vším podstatným v obloukovém svařování od výkladu o hlavních druzích svařování, o jeho důvodech, pracovním ná... více


Obloukové svařování 0% Obloukové svařování 2007, Václav Minařík

Základní učebnice svářeče. Obsahuje pojmy z technologie, metody, svařovací zdroje, typy elektrod, jejich vhodnost pro různé druhy materiálů, poznatky z techniky svařování (různé druhy svarů), svařitelnosti, uvádí nejčast... více


Svařování plastických hmot 0% Svařování plastických hmot 1966, František Blabolil

Učební pomůcka, určená pro praxi i k odbornému výcviku, poskytuje základní informace o jednotlivých způsobech a pracovních postupech při svařování plastických hmot, zejména termoplastů. Popisuje technologii svařování a u... více


Zváranie pre 2. a 3. ročník SOU 0% Zváranie pre 2. a 3. ročník SOU 1989, Zdeněk Holoubek

Obsah: Prehľad zvárania, Základné materiály, Prídavné materiály na zváranie, Zváracie stroje na oblúkové zváranie, Príprava materiálu na zváranie, Technológia zvárania elektrickým oblúkom, Zariadenie na zváranie plameňom... více


Plamenové svařování 0% Plamenové svařování 2009, Václav Minařík

Základní učebnice svářeče. Obsahuje nejdůležitější pojmy z plamenového svařování, popisuje svařovací zařízení, uvádí důležité údaje o svařovacím plamenu, technologii plamenového svařování, svařitelnosti, o vnitřním pnutí... více


Bezpečnost při svařování plamenem a řezání kyslíkem 0% Bezpečnost při svařování plamenem a řezání kyslíkem 1966, Augustin Plešinger

Příručka vysvětluje jednotlivá ustanovení nové ČSN 05 0610, která upravuje bezpečnostní předpisy a pravidla pro svařování plamenem a řezání kyslíkem a připojuje některá další ustanovení a vyhlášky. Druhá část je věnována... více


Odporové svařování 0% Odporové svařování 1975, Ladislav Plíva

Odporové svařování patří mezi progresívní metody, které šetří elektrickou energii, kovy a umožňují mechanizaci a automatizaci procesu svařování. Příručka doplněná četnými příklady z praxe, popisuje strojní zařízení i tec... více


Bezpečnost při svařování elektrickým obloukem 0% Bezpečnost při svařování elektrickým obloukem 1971, Augustin Plešinger

5. doplněné vydání Příručka seznámuje s důležitými bezpečnostními a hygienickými předpisy, osnovou základního kursu sváření a obsahem zkušebního řádu. více