svařování

štítky

17 knih


Svařování v otázkách a odpovědíchSvařování v otázkách a odpovědích1960, Josef Jedlička

Kniha probírá formou otázek a odpovědí látku, která tvoří náplň teoretické části výcviku svářečů. Kromě svařování se stručně zabývá pájením, rovnáním plamenem, řezání kyslíkem, povrchovým kalením plamenem a stříkáním kov... více


Kvalifikační příručka svářeče el.obloukemKvalifikační příručka svářeče el.obloukem1974, Rudolf Krňák

Tato příručka je určená pro samostatné studium i pro školení svářečů elektrickým obloukem. Probírá celý pracovní obor svářeče, teoretické i praktické nauky doplňující výcvik svářečů a připravující dorost i dospělé k před... více


Špeiálne metódy zváraniaŠpeiálne metódy zvárania1989, Milan Turňa

Obsah: Zváranie tlakom za studena, Difúzne zváranie, Zváranie trením, explóziou, elektrónovým lúčom, Zváranie a delenie laserovým lúčom, plazmovým oblúkom, ultrazvukom, iónovým lúčom, Vysokofrekvenčné zváranie, Zváranie ... více
Abeceda svařování plamenemAbeceda svařování plamenem1960, Václav Kříž

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Obloukové svařováníObloukové svařování2007, Václav Minařík

Základní učebnice svářeče. Obsahuje pojmy z technologie, metody, svařovací zdroje, typy elektrod, jejich vhodnost pro různé druhy materiálů, poznatky z techniky svařování (různé druhy svarů), svařitelnosti, uvádí nejčast... více


Plamenové svařováníPlamenové svařování2009, Václav Minařík

Základní učebnice svářeče. Obsahuje nejdůležitější pojmy z plamenového svařování, popisuje svařovací zařízení, uvádí důležité údaje o svařovacím plamenu, technologii plamenového svařování, svařitelnosti, o vnitřním pnutí... více


Odporové svařováníOdporové svařování1975, Ladislav Plíva

Odporové svařování patří mezi progresívní metody, které šetří elektrickou energii, kovy a umožňují mechanizaci a automatizaci procesu svařování. Příručka doplněná četnými příklady z praxe, popisuje strojní zařízení i tec... více


Automatizace odporového svařováníAutomatizace odporového svařování1962, Ladislav Plíva

Příručka, navazující na dřívější autorovu práci "Odporové svařování v praxi", popisuje druhy pohonů, přípravky pro svařování, několikabodové svařovací systémy, zařízení pro automatický přísun svařovaných součás... více


Přehled svařováníPřehled svařování1971, Václav Kříž

Učebnice technických znalostí více


Údržba obloukových svářečekÚdržba obloukových svářeček1979, Václav Slavík

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Transformátory pro obloukové svařováníTransformátory pro obloukové svařování1985, Vincenc Kruml

3. upravené vydání Autoři ukazují zvláštnosti střídavého svařovacího oblouku, výhody a nevýhody různých druhů svářeček, popisují nejznámější principy regulací svařovacích transformátorů a uvádějí výpočty a příklady návr... více


Abeceda obloukového svařováníAbeceda obloukového svařování1951, Josef Němec

Podtitul: Základní příručka pro svářeče a pomůcka k odbornému výcviku. Příručka seznamuje v 50 paragrafech se vším podstatným v obloukovém svařování od výkladu o hlavních druzích svařování, o jeho důvodech, pracovním ná... více


Svařování plastických hmotSvařování plastických hmot1966, František Blabolil

Učební pomůcka, určená pro praxi i k odbornému výcviku, poskytuje základní informace o jednotlivých způsobech a pracovních postupech při svařování plastických hmot, zejména termoplastů. Popisuje technologii svařování a u... více


Bezpečnost při svařování plamenem a řezání kyslíkemBezpečnost při svařování plamenem a řezání kyslíkem1966, Augustin Plešinger

Příručka vysvětluje jednotlivá ustanovení nové ČSN 05 0610, která upravuje bezpečnostní předpisy a pravidla pro svařování plamenem a řezání kyslíkem a připojuje některá další ustanovení a vyhlášky. Druhá část je věnována... více


Bezpečnost při svařování elektrickým obloukemBezpečnost při svařování elektrickým obloukem1971, Augustin Plešinger

5. doplněné vydání Příručka seznámuje s důležitými bezpečnostními a hygienickými předpisy, osnovou základního kursu sváření a obsahem zkušebního řádu. více


1