automatizace

štítky

22 knih

Roboti nastupujíRoboti nastupují2017, Martin Ford

Světoznámá kniha Roboti nastupují amerického počítačového experta a spisovatele Martina Forda, kterou deník Financial Times vyhlásil nejlepší ekonomickou knihou roku 2015 a která byla dosud přeložená do devatenácti jazyk... více


Skleněná klecSkleněná klec2015, Nicholas Carr

Kniha Skleněná klec je oslavou technologie a současně varováním před jejím nesprávným používáním. Její autor, Nicholas Carr, popisuje osobní, společenské a ekonomické důsledky automatizace; jak změnilo používání počítačů... více


Automatizace a automatizační technika 1Automatizace a automatizační technika 12012, Pavel Beneš

Na základě průzkumu zkušeností učitelů se staršími učebnicemi automatizace připravilo kolegium zkušených pedagogů a odborníků z praxe modernizovanou koncepcí dvoudílné publikace. Ta inovuje a rozšiřuje náplň předmětu o o... více
Automatisace a společnostAutomatisace a společnost1958, Samuel Lilley

Populárně psané pojednání podává přehled metod strojírenské výroby před érou automatizace, vysvětluje vývoj automatizace v různých odvětvích průmyslu, zejména v automobilovém, zamýšlí se nad sociálními důsledky automatiz... více


Automatizace odporového svařováníAutomatizace odporového svařování1962, Ladislav Plíva

Příručka, navazující na dřívější autorovu práci "Odporové svařování v praxi", popisuje druhy pohonů, přípravky pro svařování, několikabodové svařovací systémy, zařízení pro automatický přísun svařovaných součás... více


Zenerovy diodyZenerovy diody1966, Otakar A. Horna

Uplatňování křemíkových - Zenerových diod v různých obvodech. více


Selsyny - Prvky pro automatisaciSelsyny - Prvky pro automatisaci1959, Bedřich Pospíšil

Kniha se zabývá selsynovýni prvky pro automatisaci. Po historickém přehledu je uvedena stručná teorie, funkce selsynu v různých spojeních, výpočet a konstrukce i technologie výroby. Zvláštní kapitoly jsou věnovány měření... více


Elektromechanická reléElektromechanická relé1968, Josef Černý

Úkolem příručky je objasnit význam elektromechanických relé v systémech průmyslové řídící a regulační techniky. V jednotlivých částech se zabývá údržbou, montáží a seřizováním relé, vytyčuje hlavní zásady pro jeho použit... více


Elektronické časové spínačeElektronické časové spínače1976, Jan Lyskanowski

Po všeobecných informacích pojednává knížka o časových spínačích s obvodem RC a RL, o časových spínačích s využitím tepelných časových konstant, s děliči kmitočtu a s elektrochemickými prvky. Zapojení časových spínačů je... více


Hallovy a magnetorezistivní článkyHallovy a magnetorezistivní články1964, Valentin Nikolajevič Bogomolov

Práce popisuje zařízení pracující na principech obou jevů, tj. Hallových a magnetorezistivních článků. Dále uvádí nové polovodivé materiály. Výklad doplňují diagramy a schémata zapojení. K původnímu textu je připojen dod... více


Ovládací a návěstní přístroje pro rozváděčeOvládací a návěstní přístroje pro rozváděče1963, Jiří Hendrych

Autor omezil svůj výklad na přístroje, nejvíce používané v našem elektrárenství a průmyslu, jež umožňují vydání povelu nebo vyhodnocení signálu. Dále popisuje reléové části, které tvoří ucelenou konstrukční nebo funkční ... více


Analogově číslicové převodníkyAnalogově číslicové převodníky1965, Anatolij Kuzmič Zavolokin

Publikace se zabývá problémem převodu spojitých veličin do číslicového tvaru pomocí analogově číslicových převodníků. Soustřeďuje se na tzv. čítací převodníky. Aby jejich činnost objasnila, informuje všeobecně i o ostatn... více


Automatizace vodních elektrárenAutomatizace vodních elektráren1964, Josef Drbohlav

Automatizace vodních elektráren / Josef Drbohlav, Zdeněk Sehnal, Josef Dočkal. Všechny naše vodní elektrárny, budované v posledních letech, jsou plně automatizovány. Jaký je jejich provoz, jaké jsou prostředky automati... více


Elektrické korekční členy v automatizaciElektrické korekční členy v automatizaci1963, German Karlovič Krug

Jak navrhovat zapojení korekčních obvodů, a jak zjišťovat jejich vlastnosti, o tom informuje tato příručka. První kapitola vysvětluje nejnutnější poznatky z teorie automatické regulace, druhá popisuje prvky a obvody kore... více


Logické řízení technologických procesůLogické řízení technologických procesů1986, Josef Bokr

Logické řízení technologických procesů / Ing. Josef Bokr, Ing. Emanuel Chán, Ing. Josef Průša, Ing. Ludvík Spíral, CSc. Kniha se zabývá popisem a návrhem systémů automatického logického řízení (SALŘ). V úvodních kapitol... více


1