starověk

štítky

296 knih


Zápisky o válce občanské, alexandrijské, africké a hispánskéZápisky o válce občanské, alexandrijské, africké a hispánské2010, Gaius Iulius Caesar

Tři knihy o občanské válce zachycující události z let 49 a 48 př. n. l., avšak jsou nedokončené. Caesar se v této své práci vykresluje jako nedobrovolný bojovník v nevyhnutelném konfliktu. O tažení v Alexandrii v roce 47... více


Pád říše římskéPád říše římské2011, Michael Grant

Pád říše západořímské byl jedním z nejvýznamnějších přelomů v celé historii lidstva. Ještě sto let před touto událostí vládl Řím mocné říši, střežené mohutnou armádou. To vše za pouhých sto let vzalo za své. Západořímské... více


Římské impériumŘímské impérium1997, Jan Burian

Římské impérium patří nepochybně k těm historickým jevům, které vcházejí do povědomí snad každého vzdělaného člověka. Obsah běžně rozšířené představy o římské říši a její kultuře, která se stala základem evropské civiliz... více
Války bez konceVálky bez konce2014, Jiří Kovařík

Války bez konce jsou druhým svazkem projektu o vojenské historii antického Říma, znovu plným příběhů o vojevůdcích a vojácích, o taženích, které prodělali, o vítězných či prohraných bitvách na souši i na moři, o pochodec... více


Ve stínu arényVe stínu arény2014, Ivana Špičková

Historickým románem Ve stínu arény, tentokrát vtáhne Ivana Špičková své čtenáře do Malé Asie, v období 91 př. n. l. Hrdina románu, syn vysokého úředníka, Brasidias, je podvodně zbaven cti, rodiny, majetku a stává se otro... více


Dějiny pravěku a starověku I.Dějiny pravěku a starověku I.1989, Jan Pečírka

První svazek podává výklad o vzniku člověka a lidské společnosti v paleolitu a o počátcích zemědělství, řemesel a měst v mladší době kamenné. Líčí dějiny nejstarších civilizací v Mezopotámii, Egyptě, Malé Asii, Egejské o... více


Sokrates – člověk pro naši dobuSokrates – člověk pro naši dobu2012, Paul Johnson

Proslulý americký historik Paul Johnson přichází po loňském Ježíši s knihou o Sokratovi, jednom z největších myslitelů všech dob, který však nic nenapsal. Po celý svůj život až do posledního dechu Sokrates plně ztělesňov... více


Synové vlčiceSynové vlčice2004, Tanja Kinkel

Historický román z období starověku o ctižádostivé kněžce a jejích dvojčatech čerpá z pověsti o založení Říma. Čtrnáctiletá hrdá kněžka Iliana, dcera etruského krále zbaveného trůnu, porodí chlapce-dvojčata, jejichž úda... více


Bouře šípůBouře šípů2013, Christian Cameron

Příběh z doby Alexandra Velikého Athénský válečník Kineiás urazil dlouhou cestu od doby, kdy byl propuštěn z Alexandrovy armády a kdy ho rodné město poslalo do vyhnanství. Řekové pod jeho velením a jejich skythští spojen... více


Římská mstaŘímská msta1999, Steven Saylor

Detektivní román z antického Říma zachycuje vyšetřování vraždy v patricijské vile v Neapolské zátoce za doby Spartakova povstání. Z vraždy ve vile jsou podezřelí dva zmizelí otroci a jak odpovídá starému právu, chce m... více


Lékař léčí, příroda uzdravujeLékař léčí, příroda uzdravuje1989, J. Noha (pseudonym)

Člověk je tvorem zapeklitě složitým, však je také pánem tvorstva. Asi proto příroda zakódovala v lidském těle tolik podivuhodných záhad, že dá lékařům dodnes spoustu práce se v nich vůbec vyznat. A tak po celá tisíciletí... více


NefertitiNefertiti2001, Guy Rachet

U paty velké sfingy se Kija ptá mladého snícího muže, zda tudy neviděl procházet do pouště lovce. Je překvapena jeho opovážlivou odpovědí a rozrušena jeho záhadným a vášnivým povídáním. Aniž by to tušila, mluví s Amenoth... více


Hovory KonfuciovyHovory Konfuciovy2010, Konfucius

Všem milovníkům nadčasové moudrosti přinášíme jeden ze základních textů konfucianismu, čínského filozofického směru a pohledu na svět. Jedná se o soubor myšlenek významného mudrce Konfucia, který žil v Číně před 2500 let... více


Armáda starého ŘímaArmáda starého Říma2010, Adrian Goldsworthy

Římské vojsko bylo jednou z nejúspěšnějších armád v dějinách lidstva a po organizační a taktické stránce nemělo až do moderní doby sobě rovna. Jeho houževnatost a výkonnost dokládá i řada okázalých staveb, které se dodne... více


Perský oheňPerský oheň2007, Tom Holland

Východ a Západ se spolu poprvé utkaly před 2 500 lety. Počátkem 5. století př. n. l. se jistá globální supervelmoc rozhodla přimět dva státy, které vnímala jako teroristické, k poctivosti a pořádku. Onou supervelmocí byl... více


4 ...