staré mapy

štítky

18 knih


Cesta časem na starých mapách - Historie světa očima kartografie 93% Cesta časem na starých mapách - Historie světa očima kartografie 2019, Kevin J. Brown

Dnes, kdy nám satelitní snímky a GPS služby jako Google Maps poskytují neuvěřitelně přesné obrázky zemského povrchu, se snadno zapomíná, že po většinu lidské historie byl svět neznámým a nepopsaným listem, kterému kartog... více


Česká města na starých mapách a plánech 80% Česká města na starých mapách a plánech 2021, Eva Semotanová

Mapy a plány měst jsou nejen součástí dobové kartografie a zeměměřictví, ale také v mnoha případech překrásnými výtvarnými díly, která potěší oči i duši. Tato bohatě ilustrovaná publikace přináší čtenářům výběr různých t... více


Staré mapy naší země 96% Staré mapy naší země 2015, Zdeněk Kučera

Kniha obsahuje originály a kopie všech nejznámějších starých map Čech, Moravy a Slezska včetně poštovních map, miniatur a různých kuriozit. Kniha má nezvykle velký formát A3 a je sešitá sponkou, kterou si může každý odd... více
Nejkrásnější staré mapy 90% Nejkrásnější staré mapy 2017, Zdeněk Kučera

Kniha obsahuje nejkrásnější staré mapy celého světa – Evropy, Asie a Afriky, Ameriky, a také mapy hvězdné oblohy a kartografické kuriozity včetně smyšlených map. Kniha má nezvykle velký formát A3 a je sešitá sponkami, kt... více


Staré mapy naší země 2 - Müllerovy mapy 90% Staré mapy naší země 2 - Müllerovy mapy 2016, Zdeněk Kučera

Kniha má nezvykle velký formát a je sešitá sponkami, které lze lehce odstranit. Díky tomu si můžete jakoukoli mapu zvlášť vyjmout a dát jako obrázek na zeď nebo pod sklo na stůl. Kniha obsahuje staré mapy Čech, Moravy ... více


Staré mapy / Antique maps and charts 90% Staré mapy / Antique maps and charts 1992, A. L. Humpreys

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Jaroměř 100% Jaroměř 2020, Robert Šimůnek

Historický atlas měst České republiky je vydáván v jednosešitových svazcích, zahrnujících základní vývojové tendence města, hlavní srovnávací kartografické prameny, výběrové individuální kartografické prameny a rekonstru... více


Hergetův plán Prahy 1790/1791 100% Hergetův plán Prahy 1790/1791 2021, Marek Lašťovka

Monografie věnovaná unikátnímu rukopisnému plánu Prahy olbřímích rozměrů (245×294 cm), jejíž podstatnou součástí je jeho knižní faksimile v měřítku 1:1 s originálem rozvržená na 99 stran. Knihu provází obsáhlá biografie ... více


Polička 100% Polička 2019, Robert Šimůnek

Historický atlas měst České republiky je vydáván v jednosešitových svazcích, zahrnujících základní vývojové tendence města, hlavní srovnávací kartografické prameny, výběrové individuální kartografické prameny a rekonstru... více


Nad Ptolemaiovskou mapou strednej Európy 80% Nad Ptolemaiovskou mapou strednej Európy 2020, Boris Drlička

Ptolemaiovské mapy sú mapy, ktoré boli zhotovované na základe zemepisných údajov zaznamenaných významným gréckym geografom Klaudiom Ptolemaiom. Tieto údaje sú tvorené jednak geografickým popisom príslušnej lokality spolu... více


Historické rybníky České republiky: srovnání současnosti se stavem v 2. polovině 19. století 80% Historické rybníky České republiky: srovnání současnosti se stavem v 2. polovině 19. století 2014, Renata Pavelková

Odborná kniha pojednávající o historických rybnících identifikovaných z map 2. vojenského mapování (1836–1852). Stručně shrnuje historii budování rybníků v českých zemích, zejména se však věnuje příčinám a podrobnému pop... více


Rodokmen pomocí internetu 100% Rodokmen pomocí internetu 2022, Jana Sopóci

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Šumava a Bavorský les na starých mapách 60% Šumava a Bavorský les na starých mapách 2019, Zdeněk Kučera

Unikátní velkoformátová publikace přináší výběr map od 16. do 20. století, na kterých je zachycena Šumava a Bavorský les. Kniha obsahuje regionální mapy včetně map vojenských, hospodářských či politických, mapové kuriozi... více


Tajemství nejstarší mapy Čech 0% Tajemství nejstarší mapy Čech 2018, Přemysl Siřínek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Jan Kryštof Müller - Barokní kartograf % Jan Kryštof Müller - Barokní kartograf 2023, Eva Semotanová

Kartografické znázornění krajiny vycházející z Müllerových map, s reliéfem vyjádřeným bohatě prokreslenými kopečky, meandrujícími vodními toky a s nádhernou doprovodnou obrazovou výzdobou, hluboce zakořenilo v povědomí s... více


Slovensko na starých mapách 0% Slovensko na starých mapách 2021, Zdeněk Kučera

Kniha obsahuje staré mapy světa a střední Evropy, staré původní a odvozené mapy Uher a staré regionální mapy vybraných slovenských stolic. Kniha má nezvykle velký formát A3 a je sešitá sponkami, které lze lehce odstranit... více


Staré mapy středního Polabí 0% Staré mapy středního Polabí 2016, Jiří Hofman

Kniha obsahuje původní staré mapy Evropy, Čech a Polabí včetně vojenských, hospodářských, diecézních, poštovních, řepařských, typografických map a různých kuriozit. Kniha má nezvykle velký formát A3 a je sešitá sponkou, ... více


Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí 0% Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí 2001, Eva Semotanová

Dosud v této šíři nikdy nepublikovaný soubor historických map obsahuje nejen první zobrazení Čech, Moravy a Slezska, ale i dalších na 200 unikátních map (či jejich výřezů) českých zemí včetně map jednotlivých oblastí, dů... více