socializace

štítky

6 knih


Koncept kontinua 79% Koncept kontinua 2007, Jean Liedloff

Podtitul: Hledání ztraceného štěstí pro nás i naše děti. Autorka ve své světově proslulé knize odhaluje, proč jsou lidé žijící na Západě tak nespokojení a často nešťastní. Po několika expedicích mezi jihoamerické indi... více


Poruchy socializace u dětí a dospívajících 80% Poruchy socializace u dětí a dospívajících 2015, Richard Jedlička

Autoři analyzují faktory ovlivňující primární a sekundární socializaci. Soustřeďují pozornost na otázky norem a normality lidského chování, včetně kritického přehledu reprezentativních teorií sociálních deviací. Zabývají... více


Psychologické problémy socializace osobnosti 80% Psychologické problémy socializace osobnosti 1976, Zdeněk Helus

Popis knihy není zatím k dispozici. více
Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk 80% Problematika osob s hluchoslepotou a kontaktní tlumočení u hluchoslepých preferujících český znakový jazyk 2008, Eva Souralová

Publikace od autorek Evy Souralové a Radky Horákové se zabývá problematikou osob s hluchoslepotou. V úvodní části jsou vymezeny základní terminologické pojmy, klasifikovány typy a stupně sluchových a zrakových vad a s tí... více


Socializace do školního jazyka 0% Socializace do školního jazyka 2015, Zuzana Šalamounová

Na první pohled by se mohlo zdát, že ve škole se hovoří stejně jako všude jinde. Školní jazyk je však natolik specifický, že se o něm mnohdy uvažuje jako o cizím jazyce svého druhu. Od chvíle, kdy děti vstupují do školy ... více


Problémy jazykové socializace 0% Problémy jazykové socializace 2006, Ivana Knausová

Popis knihy není zatím k dispozici. více