služby v církvi

štítky

49 knih


Dar proroctví: Jak rozsuzovat proroctvíDar proroctví: Jak rozsuzovat proroctví2001, Derek Prince

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Studijní texty z pastorální teologie III. - Služba nemocnýmStudijní texty z pastorální teologie III. - Služba nemocným2002, Pavel Ambros

Sbírka přednášek lékařů, psychologů a teologů na aktuální téma bioetiky: euthanasie… více


O služebném kněžstvíO služebném kněžství2006, * antologie

Sborník přednášek z teologických konferencí, které se věnovaly otázce kněžství a místní církve - diecéze a konaly se v letech 2004 a 2005 v Hradci králové. K tématům zde přednesli své příspěvky známí teologové (Duka, Bro... více
UzdravováníUzdravování1993, Dan Drápal

Život víry. Téma uzdravování Boží mocí bylo nebo je ve středu pozornosti v řadě křesťanských sborů a společenství. Díky masovým evangelizacím bylo vláčeno také sdělovacími prostředky. Jde zároveň o téma, které vyvolal... více


K teologii kněžství a diakonátuK teologii kněžství a diakonátu2008, Jiří Kaňa

V průběhu příprav i konání Sněmu katolické církve v České republice vznikly některé hodnotné texty, které se mohly jen zčásti stát součástí vlastního sněmovního textu. Jedním z nich je zde předkládaná studie P. Jiřího Ka... více


Katecheze jako činnost společenství CírkveKatecheze jako činnost společenství Církve2003, Ludvík Dřímal

Úvod do studia katechetiky na základě Všeobecného direktoria pro katechezi. více


Porozumět pomazáníPorozumět pomazání2011, Kenneth E. Hagin

V dnešní době je nanejvýš důležité, abychom rozuměli tomu, jak se Bůh chce projevovat v našich životech. Naučme se, jak vstupovat do nadpřirozené Boží moci, kterou Bůh připravil, aby ji každý věřící mohl používat ve svém... více


Charakter Pánova pracovníkaCharakter Pánova pracovníka2002, Watchman Nee

Jsme modelováni, abychom byli užiteční Pánu / Jsme formováni, abychom byli užiteční Pánu. Naše užitečnost pro Pána v jeho díle určuje uspořádání našeho charakteru. Za pomoci hojného slitování a milosti našeho Pána je tře... více


Autorita a podřízenostAutorita a podřízenost2003, Watchman Nee

Jak žít podle Božského života v Těle Kristově / Náš Bůh je Bůh řádu a Bůh, který má své božské uspořádání. Přeje si, aby hlavou všech věcí byl Kristus (Ef 1,10). Protože však lidstvo padlo, staví se vzpoura a chaos v Bož... více


Boží vítězovéBoží vítězové1999, Watchman Nee

V letech 1928 až 1934 uspořádal Watchman Nee čtyři konference vítězů. Kniha Boží vítězové je záznamem z třetí z těchto konferencí. Boží vítězové jsou ti věřící, kteří jsou ochotni překonávat každou situaci duchovního úpa... více


Společná shromážděníSpolečná shromáždění1998, Watchman Nee

Téma č. 9 z Řady pro nové věřící. více


Uzdravující církevUzdravující církev2011, Harvey Boyd

Jak může místní církev sloužit Boží uzdravující mocí tomuto světu / Tento vyučující manuál je určen těm, kdo mají touhu naplnit Ježíšovo poslání: „Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět ... více


Dnešní obnova církveDnešní obnova církve2003, Lee LaCoss

Obnova Davidova stánku a prorocké církve / Věrným hospodařením k božímu bohatství / Služba starších a apoštolů / „Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom?“ (Izajáš 43,19) Kniha je rozdělena do tř... více


Služba ženy ve světle BibleSlužba ženy ve světle Bible1996, Reinhold Ulonska

Horké téma autor osvětluje na základě Starého i Nového zákona . více


Úřady v církviÚřady v církvi1995, Reinhold Ulonska

Reinkhold Ulonska, předseda Svazu svobodných letničních sborů v Německu, je známým evangelistou a biblickým učitelem. Z jeho práce v církvi i ze služby vedoucího sboru jsou mu důvěrně blízké otázky vedení sboru i církve.... více


3