slovenské malířství

štítky

122 knih


Umění na známkách 100% Umění na známkách 1988, kolektiv autorů

Publikace s množstvím barevných reprodukcí, vydaná v rámci Světové výstavy poštovních známek Praga 1988. Autorem úvodního textu je Jiří Kotalík. Hlavní část knihy tvoří soupis děl na československých poštovních známkách ... více


Vincent Hložník 90% Vincent Hložník 2020, Ľudovít Petránsky

V roku 2019 uplynulo sto rokov od narodenia Vincenta Hložníka (22.10.1919, Sveredník - 10.12.1997, Bratislava) V nadväznosti na spomínané výročie je pripravená aj táto publikácia. Monografia, ktorú predkladáme čitateľ... více


Exlibrisy Jána Hálu 100% Exlibrisy Jána Hálu 1973, Boris Bálent

Súbor 14 knižných značiek s predslovom Borisa Bálenta a abecedným zoznamom vlastníkov. více
Ernest Zmeták 100% Ernest Zmeták 2013, Ján Abelovský

Publikácia Ernest Zmeták je obsiahla monografia významného slovenského maliara, grafika, ilustrátora a zberateľa umenia. Kompletizuje najmä jeho maliarske dielo. Bohatý obrazový materiál dopĺňajú Zmetákove pamäti, ktoré ... více


Ladislav Guderna 100% Ladislav Guderna 1960, Ľubor Kára

Monografia približujúca výtvarný prejav Ladislava Gudernu, umelca, ktorého tvorba sa v rámci výtvarnej kultúry na Slovensku radí medzi najvýraznejšie a zároveň najosobitejšie. více


Současné české a slovenské umění 80% Současné české a slovenské umění 1982, Jan Baleka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Posledný klasik Ernest Zmeták, umelec a zberateľ 80% Posledný klasik Ernest Zmeták, umelec a zberateľ 2011, Ján Abelovský

Katalóg k retrospektívnej výstave posledného predstaviteľa slovenskej moderny, Ernesta Zmetáka. více


Ladislav Čemický 100% Ladislav Čemický 1982, Oliver Bakoš

Význam osobnosti národného umelca Ladislava Čemického je daný nielen jeho dielom, ale aj pokrokovým politickým postojom a dôsledne realistickými názormi na umenie tak v období formovania sa kritického realizmu v tridsiat... více


Ernest Zmeták 100% Ernest Zmeták 1987, Igor Gazdík

Monografia mapujúca výtvarné dielo Ernesta Zmetáka, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť novších prúdov moderného slovenského výtvarného umenia. více


Július Nemčík 100% Július Nemčík 1961, Tomáš Štrauss

Monografia výtvarného estetika a kritika Tomáša Štrausa kombinuje pri výklade vývinových súvislostí Nemčíkovho diela metódu biografickú s metódou slohového rozboru, neobchádzajúc pritom základný fakt dobového spoločenské... více


Michal Jakabčic 80% Michal Jakabčic 2001, Ľubomír Podušel

Monografia Michala Jakabčica, rodáka z Klenovca na Gemeri, predstavuje umelca, ktorého začiatky boli sprevádzané hľadaním a prehodnocovaním domácich a zahraničných vzorov. Poučený svetom zostal však sám sebou a maľuje to... více


Jozef Bendík 80% Jozef Bendík 1976, Norma Urbanová

Cieľom tejto monografickej prace je oboznámiť čitateľa so životom a tvorbou jedného z popredných slovenských maliarov — Jozefa Bendíka. Väčšiu časť svojho plodného života prežil v rodnom prostredí malebného Šariša, ktorý... více


Dvojník Šimon ide do povstania 100% Dvojník Šimon ide do povstania 1964, Štefan Bednár

Memoáre významného predstaviteľa Generácie 1909 Štefana Bednára ponárajú čitateľa do čias Slovenského národného povstania, keď autor pod krycím menom Šimon vykonáva dôležité poslanie spojky a kuriéra, často spojené s ohr... více


Jakub Bohdan: Anglický dvorný maliar zo Slovenska (1660–1724) 100% Jakub Bohdan: Anglický dvorný maliar zo Slovenska (1660–1724) 1935, Jozef G. Cincík

Štúdia Jozefa Cincíka približuje tvorbu slovenského barokového maliara Jakuba Bohdana, ktorého preslávilo pôsobenie na pôde britskej kráľovskej rodiny. Jakub Bohdan sa vo svojej tvorbe špecializoval na kvetinové a ovocné... více


Mária Medvecká - Obrazy z Oravy 80% Mária Medvecká - Obrazy z Oravy 1981, Milan Jankovský

Katalóg k výstave Mária Medvecká - OBRAZY Z ORAVY. více


Ladislav Čemický 100% Ladislav Čemický 1962, Vojtech Tilkovský

Prvá monografická štúdia mapujúca osobnosť a tvorbu významného slovenského maliara Ladislava Čemického. více


Udelenie zraku – K päťdesiatinám Vincenta Hložníka 100% Udelenie zraku – K päťdesiatinám Vincenta Hložníka 1969, Radislav Matuštík

Publikácia, vychádzajúca pri príležitosti päťdesiatych narodenín Vincenta Hložníka napovedá, že svet, ktorý umelec počas svojej umeleckej dráhy vytvoril, je svetom pre všetkých... více


Nové slovenské výtvarné umenie 100% Nové slovenské výtvarné umenie 1969, Zita Kostrová

Prítomná publikácia je prvou knihou o premenách slovenského výtvarného umenia počas rokov 1957-1964. Úvodná štúdia, bohaté poznámky, tabuľka výstav a bibliografia podávajú historický prehľad "novej vlny", Nástupu 1957 a ... více


Vincent Hložník – Príbeh jednej zbierky 100% Vincent Hložník – Príbeh jednej zbierky 2019, Milan Baláž

Publikácia vyšla pri príležitosti 100. výročia narodenia Vincenta Hložníka, maliara, grafika, ilustrátora a pedagóga, významného predstaviteľa moderného výtvarného umenia 20. storočia. Kniha, ako sprievodca zbierkou, sl... více


Endre Nemes 100% Endre Nemes 1987, Jiří Mašín

Endre Nemes patří nesporně k nejzajímavějším představitelům evropského imaginativního umění. Nemesovo dílo dokázalo vytvořit výtvarné symboly lidského času, lidské existence a lidské situace, patří k jeho základním hodno... více