slovenská příroda

štítky

12 knih


Prírodné krásy Slovenska - Vody 80% Prírodné krásy Slovenska - Vody 2009, Ján Hanušin

Súčasťou edície Prírodné Krásy Slovenska je aj nová kniha Vody. Z hydrologického hľadiska je Slovensko neobyčajne zaujímavou krajinou. Možno ho tak trochu prirovnať k streche, pretože mnohé rieky na jeho území pramenia a... více


Badínsky prales - Natura 2000 0% Badínsky prales - Natura 2000 2005, kolektiv autorů

Tento informačný materiál vydala ŠOP SR v rámci projektu Optimalizácia komunikácie a informovala o chránených územiach zaradených do sústavy Natura 2000, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. více


Kalendár prírody 0% Kalendár prírody 2011, Miroslav Saniga

Kniha pozostáva z pozoruhodných javov a scénok, ktoré sa na pódiu stredoeurópskej prírody odohrávajú počas roka. Kniha je určená predovšetkým detskému čitateľovi, ale poslúži aj dospelým pri „zorientovaní sa“, čo sa v tú... více
Jedľa na Slovensku 0% Jedľa na Slovensku 1960, Štefan Korpeľ

Referáty z konferencie Slovenského výboru Československej spoločnosti lesníckej roku 1959 více


Dobročský prales % Dobročský prales 1967, Adolf Priesol

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Príroda okresu Levice % Príroda okresu Levice 1981, Branislav Jurkovič

Kapitoly: Význam, ciele a organizácia štátnej ochrany prírody, Charakteristika prírodných pomerov v okrese, Prírodné hodnoty okresu, Zoznam rastlinných druhov, Zoznam živočíšnych druhov. 64 strán obrazových príloh. více


Prechádzky slovenskou prírodou % Prechádzky slovenskou prírodou 2019, Miroslav Saniga

Meno autora tejto knihy docenta Miroslava Sanigu, ornitológa, milovníka prírody, nadšeného fotografa a kresliara, je zárukou dobrého a zmysluplného čítania. Jednotlivé texty vás môžu sprevádzať dianím v našej prírode od ... více


Kvety Tatier 0% Kvety Tatier 1954, Oldřich Staněk

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Čierny a Biely Váh 0% Čierny a Biely Váh 1956, Oldřich Staněk

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Pralesy Slovenska % Pralesy Slovenska 1989, Štefan Korpeľ

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Pamiatky a príroda Bratislavy - zborník 9 % Pamiatky a príroda Bratislavy - zborník 9 1985, Viera Obuchová

Obsah: Organizácia štátnej ochrany prírody, Ochrana historických parkov a záhrad v Bratislave, Tvorba a ochrana životného prostredia v hlavnom meste, Súčasná organizačná štruktúra starostlivosti o životné prostredie, Pre... více


Rozprávka o živej vode % Rozprávka o živej vode 1954, Vladimír Kozlík

Obsah: Bol raz jeden kráľ-Povodeň, Čo malo byť a nebolo, Predaný les, Lejavec, Stretnutie, Za jedným cieľom, Boj. Lekári prírody-Hrádze pri rieke, Stromy pri rieke, More pod Vihorlatom, Svetlo z vody, Les a voda, Stromy ... více