škodlivý hmyz

štítky

30 knih


HmyzHmyz2016, kolektiv autorů

Názorné barevné fotografie a přehledné informativní texty - tento průvodce do kapsy obsahuje vše podstatné pro to, abyste uměli rozpoznat druhy motýlů a hmyzu. V tomto průvodci najdete výběr nejvýznamnějších druhů motýl... více


Atlas hmyzích škůdců lesních dřevinAtlas hmyzích škůdců lesních dřevin1974, Vladimír Novák

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Rostlinolékařská entomologieRostlinolékařská entomologie2006, Hana Šefrová

Tato studijní příručka si klade za cíl shrnout ve velmi stručné podobě základní údaje o morfologii, ontogenezi, ekologických nárocích, významu a možnostech regulace početnosti hmyzích druhů a současně podává informace o ... více
Zemědělská entomologieZemědělská entomologie1956, František Miller

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Obrázky z říše hmyzuObrázky z říše hmyzu1993, Radoslav Obrtel

Říše hmyzu od A do Z. Hmyz prospěšný i škodlivý, rozmnožování, přehled hlavních řádů našeho hmyzu, klíč k určení řádů a další důležité informace doplněné spoustou černobílých fotografií.... více


Atlas chorob a škůdců ovoce, zeleniny a okrasných rostlinAtlas chorob a škůdců ovoce, zeleniny a okrasných rostlin2012, Jaroslav Rod

V této knize se dozvíte vše o nepřátelích vaší zahrady a jak na ně. 4., doplněné a přepracované vydání. více


Encyklopedie chorob a škůdcůEncyklopedie chorob a škůdců2007, Kamil Hudec

Ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům je nedílnou součástí jejich pěstování, avšak problémem je relativně slabá znalost této problematiky. Naše plnobarevná encyklopedie přináší ucelený přehled poznatků o původcích a p... více


Přátelé a nepřátelé hospodářstvíPřátelé a nepřátelé hospodářství1871, Robert Krejč

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vliv lužního lesa na výskyt komárů na jižní MoravěVliv lužního lesa na výskyt komárů na jižní Moravě2007, Oldřich Šebesta

Z obsahu: Hlavní oblasti výskytu kalamitních druhů komárů, Jak poznáme komára, Vývoj komárů, Komáři v lužním lese, Možnosti omezení výskytu komárů, Boj proti komárům na Břeclavsku... více


Desinfekční technika - Boj se škůdci, desinfekce, odhmyzování, hubení hlodavcůDesinfekční technika - Boj se škůdci, desinfekce, odhmyzování, hubení hlodavců1951, Josef Pacovský

Kniha podává přehled o základních pojmech v oblasti desinfekční techniky. Obsah: Nejdůležitější nakažlivé nemoci a jejich desinfekce, Chemické desinfekční prostředky, Desinfekce teplem, Hmyz a podobní škůdcové, Huben... více


Karanténní škodlivé organismy na lesních dřevináchKaranténní škodlivé organismy na lesních dřevinách2017, Petr Kapitola

Cílem publikace je seznámit veřejnost se škůdci a původci chorob lesních dřevin regulovanými fytosanitárními předpisy na území Evropské unie, tedy i České republiky. Organismy vyjmenované v těchto předpisech mají tzv. ka... více


Hálky a pseudohálky: mšic, mšiček a korovnicHálky a pseudohálky: mšic, mšiček a korovnic2020, David Fryč

Publikace je rozdělena do dvou částí. První z nich je věnována obecným záležitostem, jakými jsou význam, morfologie, možnosti záměny, vývojovými cykly aj. V druhé části jsou rozepsány jednotlivé druhy s jejich charakteri... více


Mšice na kulturních plodinách: ZeleninaMšice na kulturních plodinách: Zelenina2018, David Fryč

V prvních krátkých kapitolách je velice stručně popsán význam mšic, metody signalizace a prognózy, přirození nepřátelé, symptomy napadení, vývojové cykly a možnosti regulace. Následně se publikace věnuje jednotlivým dru... více


Mšice a mšičky na lesních dřevináchMšice a mšičky na lesních dřevinách2016, David Fryč

Cílem publikace je shrnout dosavadní poznatky o mšicích a mšičkách na lesních dřevinách. Toto dílo je určeno jak širším zájemcům o přírodu, tak lesníkům a specialistům v ochraně lesa. Mapuje 155 druhů běžně se vyskytujíc... více


Mšice na bramborách: Výskyt, význam, škodlivost a ochrana proti nimMšice na bramborách: Výskyt, význam, škodlivost a ochrana proti nim2015, David Fryč

Publikace věnující se jednotlivým mšicím na bramborách. Další kapitoly se věnují morfologii, generačním cyklům, průběhu náletů během roku, škody sáním, virovými chorobami, účasti druhů na přenosu virů, ochranou proti mši... více


1