severní Evropa

štítky

17 knih


Dějiny Finska 86% Dějiny Finska 2001, Eino Jutikkala

Dějiny Finska jsou v této knize pojednávány v mezinárodních souvislostech, což znamená nejen to, že jsou prakticky neoddělitelné od dějin Švédska, s nímž tato země sdílela společné osudy po většinu času své existence ( p... více


Včely 74% Včely 2016, Meelis Friedenthal

Román Včely současného estonského spisovatele Meelise Friedenthala je příběhem vysokoškoláka Laurentia Hylase cestujícího na konci sedmnáctého století, v době celkového velkého utrpení, neúrody a procesů s čarodějnicemi,... více


Dějiny Islandu 89% Dějiny Islandu 2001, Helena Kadečková

Dějiny Islandu jsou dějinami obdivuhodné životaschopnosti malého národa v tvrdých přírodních podmínkách. Jejich první fáze je pozoruhodná i v rámci dějin obecných. Po osídlení ostrova založili potomci přistěhovalců z Nor... více
Dějiny Norska 78% Dějiny Norska 2005, Helena Kadečková

Všeobecný přehled dějin Norska, obsahují doby slávy a rozkvětu, stejně jako doby úpadku a cizí nadvlády. Norské dějiny obsahují doby slávy a rozkvětu, stejně jako doby úpadku a cizí nadvlády. V době Vikingů byly položeny... více


Finsko 92% Finsko 2003, Markéta Hejkalová

Monografie popisuje historický vývoj nejvýchodnější země Skandinávie od nejstarších dob po současnost. Publikace přibližuje čtenářské veřejnosti základní data a události finských dějin a ukazuje, jak geografická poloha ... více


Dějiny Dánska 85% Dějiny Dánska 2007, Steen Busck

Dějiny Dánska představují pestrou škálu převahy i podrobenosti, od slovutné doby vikinské přes mohutnou říši Imperium Maris Nordici a Kalmarskou unii (do 1523) ke staletí trvající dánsko-norské unii (do 1814) až po okupa... více


Dějiny Skandinávie 76% Dějiny Skandinávie 2017, Ivo T. Budil

Od doby ledové až po počátek jednadvacátého století. Čtenář se seznámí s nejdůležitějšími historickými událostmi a osobnostmi, které sehrály klíčovou úlohu při formování severské společnosti a kultury, a získá také zákla... více


Švédsko 86% Švédsko 2010, Jiří Štěpán

Publikace se zabývá dějinami Švédského království od nejstarších dob po současnost. Není opomenuto slavné vikinské období, doba kalmarské unie, nastolení „národní“ vasovské dynastie, a zejména role Švédska na mezinárodní... více


Norsko 92% Norsko 2015, Jindřich Dejmek

Tato publikace se snaží postihnout základní rysy dějin této země, jejíž historický vývoj má ostatně nejednu významnou paralelu s historií českou. Výklad dějin Norska je doveden až do současnosti, kdy tento stát zůstává ... více


Severní Evropa v raném středověku a vikingská expanze 80% Severní Evropa v raném středověku a vikingská expanze 1993, Lubomír Košnar

Vývoj severoevropské společnosti v lech 800-1050 a vikinské expanze ve stejném období. více


Skandinávie - Proměny politiky v severských zemích 73% Skandinávie - Proměny politiky v severských zemích 2011, Aneta Pinková

Snahou autorů je přiblížit různé aspekty skandinávské politiky. Vedle tradičních objektů komparativní politologie se zajímají i o sociálně-ekonomická témata, která jsou pro tento region typická a podílejí se na formování... více


Dějiny skandinávských zemí 60% Dějiny skandinávských zemí 1983, Aleksandr Sergejevič Kan

Kniha vznikla na základě autorových přednášek na moskevských vysokých školách. Podrobnější výklad je věnován novému a zejména nejnovějšímu období. Kniha je systematickým přehledem dějin skandinávských zemí. Určena je stu... více


Země tisíce jezer 80% Země tisíce jezer 1963, Zdeněk Kučera

Reportáž o Finsku obsáhla nejen přírodní poměry, historii, ekonomiku, dopravu, architekturu a umění málo známé země, o níž se u nás uchovávají nesprávné názory, ale i všední, bystře odpozorované příhody více


Finsko - nejmladší stát na dalekém severu 60% Finsko - nejmladší stát na dalekém severu 1942, Vitalis Pantenburg

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Švédsko % Švédsko 1968, Vladimír Vůjta

Kniha približuje túto krásnu škandinávsku krajinu (história, hospodárstvo, politický a sociálny vývoj, kultúra, o Švédoch a Švédsku). více


Skandinávie % Skandinávie 1964, Arnošt Tauber

Komplexní obraz obsáhl země etnicky a jazykově příbuzné, Švédsko, Norsko, Dánsko, Grónsko a Island, země, jež tvoří kulturně politický celek. Finsko pojal pouze natolik, nakolik se s ním prolíná historicky a ekonomicky. ... více


Norsko - velký průvodce 0% Norsko - velký průvodce 2019, kolektiv autorů

Nový velký průvodce po Norsku. Nechte se zlákat a vydejte se objevovat Skandinávii. Kniha nabízí nejkrásnější místa, nejzajímavější města i dobrodružství, která zažijete jenom na severu. Užijte si svobodného toulání po l... více