runy

štítky

22 knih


Ozvěny run 87% Ozvěny run 2022, Christina Courtenay

Jejich láska byla zapovězená, ale její ozvěna zní až na věčnost. On se vrátí… runy jí to prozradily. Když Mia po milované babičce zdědí Birch Thorpe, letní chatu ve Švédsku, čeká ji nelehké rozhodnutí. Snoubenec Ch... více


Runa 71% Runa 2000, Christopher Fowler

Runy jsou prastaré písmo z počátku germánské civilizace. Užívalo se jich především ke kultovním a magickým účelům a zápisům. V hororu Christophera Fowlera jsou runy nositeli smrti v sérii případů, které vyšetřuje londýn... více


Runy 89% Runy 1996, Bernard King

Runy jsou starobylé písmo severu. Ostré úhly jednotlivých písmen vyrytých do kamene, dřeva či kovu nás uvedou do světa vzdálených předků a pomohou nám odkrýt znalosti a moudrost, jež jsou dnes stejně užitečné, jako byly ... více
Runy – dějiny, dešifrace, výklad 96% Runy – dějiny, dešifrace, výklad 2003, Lars Magnar Enoksen

Runy, stylizované znaky, měly vždy velkou symbolickou hodnotu. Když je před téměř 2000 lety začali první runoví mistři rýt, vzbuzovaly u překvapených diváků obdiv či zděšení. Dle pověsti se o tajemství run podělil s lidm... více


Runy - praktická kniha 67% Runy - praktická kniha 2004, Igor Warneck

Tato kniha je uvedením do světa run. Runy nejsou jen písemné znaky, ale i určité pomůcky k věštbám i ochraně. Naleznete zde úvod do runového pojmosloví, návod na použití runových věštěb, zhotovení vlastních runových ... více


Nordické runy 95% Nordické runy 2005, Paul Rhys Mountfort

Podtitul: Pochopení, používání a interpretace starověkého vikingského věšteckého systému. Jde o filozofickou práci, o knihu legend a mýtů i věštecký manuál zároveň. Uvádí, co to vlastně runy jsou a jakou roli sehrával... více


Tajemství run 86% Tajemství run 2011, Guido von List

Čtenáři se poprvé nabízí možnost poznat v českém jazyce práci předního rakouského ariosofa konce 19. stol., G. von Lista (1848-1919). Unikátní dílo, sestávající z části věnované runáma části věnované heraldice a etymolog... více


Velesova kniha 51% Velesova kniha 2002, Alexander I. Asov

Svatoruské védy Sepsal mudrc Jagajlo Gan z rodu Stargorodských, v Novgorodě Velikém, v Suroži a Kyjevě v IX. století. Překlad a vysvětlivky A. I. Asov. Velesova kniha je Svatým písmem Slovanů. více


Poselství run 87% Poselství run 2008, Renata Herber

Publikace se věnuje především významu jednotlivých znaků, které jsou výtvarně ztvárněné na kartách, a typům věštění, ale obsahuje i základy severské mytologie a uvádí využití run v lidovém léčitelství i oblíbené receptur... více


Runy 85% Runy 1998, David V. Barrett

Netradiční a velmi krásně zpracovaný kapesní průvodce teorií a praxí věštění z run. Kniha obsahuje detailní rozbory symboliky a významu severských run. Dále různé typy výkladů doplněné příklady a ukázkami nejstarší runo... více


Runová Magie 87% Runová Magie 2002, Thomas Vömel

Runy představují mocný spirituální nástroj. Podle legendy je světu daroval bůh Ódin. Tyto nejstarší magické znaky Germánů nám nabízejí hluboký pohled do tajemných kosmických struktur a zároveň do tajů lidské psýché a jej... více


Runová astrologie 72% Runová astrologie 1999, Nigel Pennick

Výklad časových cyklů podle severské spirituální tradice, jejímž základem jsou runy. Kniha popisuje základy severské spirituality, zachycené a předávané mimojiné prostřednictvím runového umění. Runy nejsou pouhými zna... více


Runy 60% Runy 1999, Anders Andersson

Runy - dávná moudrost pro nový věk - tajemství kamenů. Stručné seznámení se 24 symboly základní runové abecedy je zároveň i výkladem o germánských bozích a s nimi souvisících legendách a představách o uspořádání světa. K... více


Runy 92% Runy 1998, Catherine Duane

Prastarý mystický a věštecký systém run se vynořil ze zamlžené historie severní Evropy. Jejich název je odvozen z gotského slova runa, v překladu "tajný šepot". Po staletí existovali vedle křesťanských symbolů, až byly v... více


Runy – magické karty 93% Runy – magické karty 2008, Silver RavenWolf (p)

Sněhem pokryté vrcholky hor, pusté pláně pod příkrovem mlhy, temné hvozdy a moře zmítané strašlivými bouřemi severního světa byly kolébkou pozoruhodného a smělého mysticismu, jehož podstata je uložena v runách. Runy posk... více


Vatan 80% Vatan 2006, Michaela von Hollander

Vatan znamená prapůvodní učení severských runových mistrů a skaldů, v němž se odrážejí pozoruhodné znalosti o stvoření a zákonitostech jeho vývoje. Vatan obsahuje mnohé, co dalece přesahuje všechno, co je doposud známo o... více


Tajemství budoucnosti - praktická příručka 87% Tajemství budoucnosti - praktická příručka 2006, Sally Morningstar

1.vydání Praktická příručka krok za krokem . Pochopte své sny, symboly a znamení, abyste poznali hlouběji sami sebe a mohli využít většinu životních příležitostí. . Meditujte s mandalami a objevte vnitřní moudrost a k... více


Runorytec 60% Runorytec 2022, Lucie Matějíčková

Dokáže mladý kovář zastavit hrozbu, která se vznáší nad královstvím? Než na jeho dveře zaklepali elfové a pověděli mu o tajemném zlu, které se začalo šířit královstvím, žil si mladý kovář Malaki klidně a spokojeně. Hro... více


Věštění osudu - jak si předpovědět vlastní budoucnost 60% Věštění osudu - jak si předpovědět vlastní budoucnost 1997, Chris Morgan

V knize najdete všechny hlavní metody věštění osudu. Jsou zde popsány i metody méně obvyklé. Dozvíte se o původu různých metod a o jejich historickém vývoji. více


Tajemství jmen - kombinace run pro výklad jmen a věštění 100% Tajemství jmen - kombinace run pro výklad jmen a věštění 2004, Zoltán Szabó

Vliv jména na povahu a osud každého z nás zkoumá onomantie, nauka o okultním významu jmen a věštění z nich. V této knize se autoři ubírají nestandardní cestou - nejdůležitější roli při výkladu jména totiž nehrají jako ob... více