rizikové chování

štítky

3 knih


Terorismus a radikalizace v České republice: Možnosti detekce rizikových osobTerorismus a radikalizace v České republice: Možnosti detekce rizikových osob2022, kolektiv autorů

Publikace pojednává o problematice terorismu a radikalizace v České republice a reaguje na aktuální trendy a události posledních let. Autorský tým, složený z odborníků akademické a bezpečnostní sféry, v jednotlivých kapi... více


Tajemství internetuTajemství internetu2020, Martin Maxmilián Leonardo Janda

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Rizikové správanie, blízke vzťahy a osobnostné premenné dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárného vzdelávaniaRizikové správanie, blízke vzťahy a osobnostné premenné dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárného vzdelávania2021, Katarína Banárová

Publikácia je zameraná na fenomén rizikového správania dospievajúcich, blízke vzťahy a vybrané osobnostné premenné. Dáta sme získali od 524 dospievajúcich zo 7 krajov Slovenska vo veku 10-16 rokov. Využili sme dotazníkov... více