pohřební zvyky

štítky

33 knih


Příšeří 83% Příšeří 1993, Peter James

Příšeří je čtvrtým autorovým thrillerem, který se zabývá nadpřirozenými jevy. Známé téma Raymonda A. Moodyho, jr., o životě po smrti je tu ztvárněno do napínavé románové podoby. Na brightonském hřbitově právě pochovali ... více


Vážení truchlící a ostatní hosté 70% Vážení truchlící a ostatní hosté 2015, Ladislav Muška

I nám se každému někdy stane, že chceme promluvit vznešeně a ono se to vymkne. Zde je to umocněno vážností chvíle a trošku okořeněno retro přídechem socialistické reality ("Byl to takový soudruh v letech dospívání..."). ... více


Pořád jsem tady 82% Pořád jsem tady 2021, McGarvey Black

Teprve ve chvíli, kdy jste mrtví, zjistíte, kdo jsou vaši skuteční přátelé. Jmenuji se Quinn Delaneyová Robertsová a byla jsem zavražděna. Přátelé mi říkali Quinnie. Docela mě vzalo, jak se všichni den potom, co mě pohřb... více
Kletba faraonů 85% Kletba faraonů 2010, Philipp Vandenberg

(Podnadpis: Moderní věda luští dávný mýtus.) „Smrt svými perutěmi ubije toho, kdo naruší klid faraonův.“ Když archeologové v únoru 1923 vstoupili do právě objeveného Tutanchamonova hrobu a narazili na hliněnou tabu... více


Ztracená historie snů 72% Ztracená historie snů 2020, Kris Waldherr

Píše se 19. století. Viktoriánská Anglie. Robert je vyhlášeným fotografem mrtvých. Jednoho dne obdrží dopis, ve kterém je žádán, aby zachytil na snímku zesnulého bratrance, který byl známým básníkem. Práce má ale určité ... více


Historie smrti 79% Historie smrti 2008, Michael Kerrigan

Kniha zkoumá fenomén smrti v rozdílných společnostech a časových údobích. Zachycuje velice odlišné přístupy ke způsobům pohřbívání ve všech historických obdobích a v nejrůznějších náboženstvích, nevyhýbá se ani popisu tě... více


Narození a smrt v české lidové kultuře 88% Narození a smrt v české lidové kultuře 2004, Alexandra Navrátilová

Lidové zvyky a obyčeje při zlomových okamžicích lidské existence Po vydání úspěšných děl V. Frolce a kol. Vánoce v české kultuře a V. Frolcové Velikonoce v české lidové kultuře pokračuje nakladatelství Vyšehrad dále v e... více


Hledání dobré smrti 93% Hledání dobré smrti 2023, Caitlin Doughty

Majitelku pohřebního ústavu Caitlin Doughtyovou fascinuje všudypřítomný strach ze smrti, pokouší se proto zjistit, jak o své mrtvé pečují lidé v jiných kulturách. Hledání dobré smrti je poutavá cesta do různých koutů svě... více


Stručné dějiny smrti 74% Stručné dějiny smrti 2007, Douglas James Davies

D. J. Davies je autorem několika publikací, které se zabývají nejvýznamnějších aspektů smrti – aktem umírání, truchlení, pohřbu, interpretace smrti v umění, strachem ze smrti, chorobami a tragédiemi. Tato publikace nabíz... více


Královské mumie - Nesmrtelnost ve starém Egyptě 98% Královské mumie - Nesmrtelnost ve starém Egyptě 2009, Zahi Hawass

Ojedinělá rozsáhlá obrazová publikace seznamuje se základy staroegyptského náboženského myšlení, které chtělo z mrtvého těla vytvořit nezničitelnou bytost procházející časem. Seznamuje s hlavními texty pro dosažení blaže... více


Zdánlivá smrt: Noční můra osvícenské Evropy 90% Zdánlivá smrt: Noční můra osvícenské Evropy 2018, Václav Grubhoffer

Téma zdánlivé smrti, jejíž možnost děsila naše předky ještě v první půli minulého století, rezonovalo v prostředí české historiografie zatím jen slabě . Tuto mezeru nyní vyplňuje Václav Grubhoffer, který monografií navaz... více


Tajemství mumií 78% Tajemství mumií 1997, Renate Germer

Autorka se coby bioložka účastnila výzkumu egyptských mumií v muzeu v Hannoveru a v Manchesteru a tento výzkum jí poskytl základ pro sepsání této knihy, která je určena široké veřejnosti. Zabývá se tu historickým vývojem... více


Údolí králů 97% Údolí králů 2000, Alberto Siliotti

Podtitul: thébská pohřebiště a chrámy : podborný průvodce Kompletní průvodce Údolím králů a thébskými pohřebišti shrnuje nejzajímavější památky a nejnovější poznatky a poskytuje za pomoci topografických map a reliéfů... více


Staroegyptská Kniha mrtvých 89% Staroegyptská Kniha mrtvých 2009, Břetislav Vachala

Kniha mrtvých, jejíž první český autentický překlad zde předkládáme, je vrcholným dílem staroegyptské náboženské veršované literatury. Její znalost (nebo už jen její pouhá přítomnost v hrobce) měla zesnulému umožnit bezp... více


Mumie zevnitř: Rozbal egyptskou mumii vrstvu po vrstvě 95% Mumie zevnitř: Rozbal egyptskou mumii vrstvu po vrstvě 2018, Lorraine Jean Hopping

Hlavním tématem knihy určené pro děti a mládež jsou mumie, které byly vytvářeny starověkými Egypťany před několika tisíci lety. Čtenář se dovídá, co to vlastně mumie je, co všechno bývalo součástí staroegyptských hrobek ... více


Zajímavosti o pohřbívání: Historie i současnost 87% Zajímavosti o pohřbívání: Historie i současnost 2022, Jaroslav Kocourek

Kniha přináší historii, zajímavosti i praktické informace o pohřbívání včetně více než 400 fotografií. Přečtete si o různých typech pohřbů a možnostech uložení ostatků, od nejstarších pohřbů na našem území až po současné... více


Smrt, hroby a záhrobí v islámu 67% Smrt, hroby a záhrobí v islámu 2015, Bronislav Ostřanský

Přemítání o smrti, záhrobí i onom světě již od pradávna zaměstnává věřící všech náboženství, což platí bezezbytku rovněž pro muslimy. Přitom nikde v islámu nedoznal rozpor mezi literou islámského práva a zavedenými zvykl... více


Posmrtný život na Nilu 100% Posmrtný život na Nilu 1996, Stephen Quirke

Autoři představují na barevných fotografiích a v doprovodných textech staroegyptské umění v kontextu úsilí o věčný život, jemuž mělo sloužit. více


Kletba faraónů 80% Kletba faraónů 2001, Miloš Jesenský

Sbírka drobných historek, strašidelného vyprávění i zaručených zpráv o tajemných egyptských pyramidách, jejich záhadách, mumiích, kletbách a mystériích, zaříkávání, věšteb, proroctví, zaklínacích formulích aj. Je to vypr... více


Druhá strana smrti 90% Druhá strana smrti 2003, Ted Harrison

Práce britského autora přináší nejen pohled na tu stranu smrti, kterou známe: umírání a zmar, nýbrž nám dává nahlédnout i za oponu smrti: na onen druhý břeh. Autor nás provází zvyklostmi a rituály některých dávných i so... více


A nezapomeň na ponožky 90% A nezapomeň na ponožky 2021, Helena Vrábková

Smrt je vždycky bolestná, ale patří k životu stejně tak jako narození. Když přijde, nezbývá nám ostatním, kteří zůstáváme, nic jiného než ji přijmout a pokorně se poklonit. Chvíle loučení jsou těžké, ale i v těchto okamž... více


Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egypťanů 100% Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egypťanů 2009, Petra Vlčková

Publikace uceleně představuje pohřbívání a zádušní představy egyptské civilizace v proměnách času od samotných počátků jejich vývoje, přes hlavní období faraonské historie (Stará, Střední a Nová říše, Pozdní doba, řecko-... více


Smrt a existence po smrti v biblickém Izraeli v kontextu představ starověkého Předního východu 70% Smrt a existence po smrti v biblickém Izraeli v kontextu představ starověkého Předního východu 2011, Klára Břeňová

Tajemství fenoménu smrti, její nevyhnutelnosti i přirozenosti, a zároveň odvěká touha člověka po dosažení nesmrtelnosti, jak se projevují v představách starověkých kultur Izraele, Syropalestiny, sousední Mezopotámie a ok... více


Slávnostný obed a iné rozprávky 80% Slávnostný obed a iné rozprávky 2015, Božena Okrucká

Elena Petrovská, vlastným menom Božena Okrucká, sestra spisovateľa Petra Kompiša, je autorkou čŕt a krátkych próz. V edíci Zlatý fond SME prinášame šesť príbehov z jej tvorby. Digitalizovaný výbor z publikace: Peter K... více


Prach alebo popol % Prach alebo popol 2023, Peter Salner

Kremácia v židovskej komunite na Slovensku z pohľadu etnológie. Tradičný judaizmus akceptuje výlučne pochovanie pozostatkov do zeme a zásadne odmieta pohreb spopolnením. Napriek tomu v posledných desaťročiach sa stál... více


Obřady a obyčeje při narození a smrti 0% Obřady a obyčeje při narození a smrti 1980, Alexandra Navrátilová

Obřady a obyčeje při narození a smrti: Pokus o analýzu geneze a složek lidových obřadů a obyčejů. Cílem knihy je analýza a výklad geneze jednotlivých složek obřadů a obyčejů, spjatých s narozením a úmrtím jako existen... více


Antropofagie a pohřební ritus doby bronzové 0% Antropofagie a pohřební ritus doby bronzové 1988, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Pastoračná starostlivosť o rodiny, ktoré strácajú dieťa 0% Pastoračná starostlivosť o rodiny, ktoré strácajú dieťa 2011, Mária Suríková

Publikácia vznikla na báze prednášok lektorov Druhého vzdelávacieho programu v detskej paliatívnej starostlivosti, ktorý organizovala nezisková organizácia Plamienok a bol venovaný prístupu rôznych náboženských tradícií ... více


Kultové a sociálne aspekty pohrebného rítu od najstarších čias po súčasnosť % Kultové a sociálne aspekty pohrebného rítu od najstarších čias po súčasnosť 1993, Eduard Krekovič

V zborníku sú publikované referáty z konferencie, ktorú usporiadala Etno-archeologická sekcia Slovenskej archeologickej a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV v novembri 1992 v Nitre. více


Břeclav – Pohansko IX. Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie) 0% Břeclav – Pohansko IX. Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie) 2019, Renáta Přichystalová

Kniha obsahuje komplexní zpracování disperzních pohřebních areálů zkoumaných na jižním předhradí velkomoravské centrální sídelní aglomerace Břeclav – Pohansko. V průběhu archeologických kampaní v letech 1960–1962, 1975–1... více


Místa zastaveného času % Místa zastaveného času 2021, Jiří Mach

Regionální autor Jiří Mach z Dobrušky se tentokrát zaměřil na místa posledních odpočinků našich předků v regionu Orlických hor a podhůří. Zajímavou formou seznamuje čtenáře s těmito místy od nejstarších až po ty současné... více


Proměna pohřebního rituálu na přelomu 19. a 20. století na příkladu západočeského města Chebu 0% Proměna pohřebního rituálu na přelomu 19. a 20. století na příkladu západočeského města Chebu 2019, Jana Krtičková

Publikace se se věnuje změnám ve smutečních obřadech na přelomu 19. a 20. století, a to na příkladu západočeského města Chebu a jeho obyvatelstva. Nejprve jsou zkoumána osvícenská nařízení, k jejichž realizaci došlo práv... více


Požehnaný spravodlivý sudca 0% Požehnaný spravodlivý sudca 2014, Peter Salner

Súčasné formy židovského pohrebu Prvá kapitola sa usiluje v skratke priblížiť nedávnu minulosť a dnešný stav bratislavskej židovskej komunity (a osobitne Židovskej náboženskej obce). Ťažiskom kapitoly je obdobie po os... více