perzekuce

štítky

74 knih


Odvrátená tvár totality: Politické perzekúcie na Slovensku v rokoch 1948–1953Odvrátená tvár totality: Politické perzekúcie na Slovensku v rokoch 1948–19531998, Jan Pešek

Kniha podrobne mapuje perzekúcie voči skupinám obyvateľov po nastolení totalitného režimu. Dôsledná práca v archívoch umožnila vytvoriť podrobnú rekonštrukciu jednotlivých kampaní, ktorými sa komunistický režim snažil ko... více


Tábory utrpení a smrtiTábory utrpení a smrti1969, Růžena Bubeníčková

Autorky se v této práci pokusily podat úplný soupis nacistických táborů všeho druhu, které vznikly na našem území v letech druhé světové války. Po pravdě řečeno však nejde o strohý soupis, ale o náročnou klasifikaci a le... více


Kapitoly z európskeho holokaustuKapitoly z európskeho holokaustu2017, Ján Jakubej

Skriptum poskytuje prehľad o vývoji antisemitizmu predovšetkým v Európe, objasňuje oddelenie sa kresťanstva od judaizmu po páde jeruzalemského chrámu roku 70. Všíma si kontakty oboch komunít v pozitívnom i negatívnom zmy... více
"Nechtění" spoluobčané"Nechtění" spoluobčané2018, Jaroslav Pažout

Jaroslav Pažout, Kateřina Portman (Lozoviuková) (eds). Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945–1989 „Chtěný“ či „nechtěný“ obyvatel ... více


Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989 (1)Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989 (1)2001, kolektiv autorů

Prvý diel prináša na 743 stranách historické štúdie renomovaných slovenských historikov, opisujúce rôzne druhy perzekúcií komunistického režimu na Slovensku. více


Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989 (2)Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989 (2)2001, kolektiv autorů

Druhý diel obsahuje osobné svedectvá, komentovaný prehľad literatúry o období komunizmu a štatistické vyhodnotenia zoznamov obetí. více


Moskevská pohřebiště: Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922–1953Moskevská pohřebiště: Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922–19532013, Mečislav Borák

Teprve po pádu sovětského režimu a uvolnění bývalých sovětských archivů bylo možné zjistit a prokazatelně doložit, že mezi oběťmi politických represí byli také bývalí českoslovenští občané a obyvatelé českých zemí, stejn... více


Úteky z tiesne: V tôni dvoch totalítÚteky z tiesne: V tôni dvoch totalít2003, Imrich Kružliak

Autor strávil podstatnú časť života v exile, najmä v Nemecku, Rakúsku a v USA. Roku 1989, hneď po rozpade komunistickej moci, vrátil sa do Bratislavy. V knihe Úteky z tiesne spomína na metódy brutálneho politického vyšet... více


Akcie K a RAkcie K a R1995, František Vnuk

Zásahy komunistického režimu proti reholiam v rokoch 1950-1956. více


Navracení identityNavracení identity2019, Helena Krejčová

Katalog výstavy pořádané u příležitosti 80. výročí od zavedení norimberských zákonů v Protektorátu Čechy a Morava více


Okupace, kolaborace, retribuceOkupace, kolaborace, retribuce2010, Ivo Pejčoch

Sborník věnovaný období Protektorátu Čechy a Morava - nacistickému teroru a perzekuci českého obyvatelstva, protifašistickému odboji i kolaboraci. Závěrečná část se zabývá poválečnými retribučními procesy.... více


Likvidace židovských organizací na českém pohraničním území připojeném v říjnu 1938 k nacistickému NěmeckuLikvidace židovských organizací na českém pohraničním území připojeném v říjnu 1938 k nacistickému Německu2015, Markéta Lhotová

Publikace je závěrečným výstupem stejnojmenného projektu (registrační číslo P410/102399), který vedla pracovnice Severočeského muzea PhDr. Markéta Lhotová a na němž spolupracovalo Židovské muzeum v Praze. Projekt probíha... více


Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938-1945Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938-19452008, Peter Sokolovič

Zborník z rovnomennej medzinárodnej vedeckej konferencie Perzekúcia na Slovensku v rokoch 1938-1945, Slovenská republika 1938-1946 očami mladých historikov VII. , konanej v dňoch 21.-23.apríla 2008 v Bratislave. V publi... více


Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutíPrověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí2013, Jaroslav Cuhra

Cílem publikace je představit v souhrnné práci fenomén "prověrek" a "čistek" v kontextu vládnutí Komunistické strany Československa v letech 1948-1989, jejichž jednotlivé vlny byly dosud popsány jen d... více


5