druhá republika (1938-1939)

štítky

40 knih


Mnichovský komplexMnichovský komplex2000, Jan Tesař

Kniha je tematicky zaměřena na období let 1938-1939, jež však zachycuje v širších duchovních a morálně-politických souvislostech. Zahrnuje jednak Tesařovu dosud nepublikovanou práci Mnichovský komplex z roku 1989, která ... více


Do posledních silDo posledních sil2020, Miloš Doležal

Tři dokumentární povídky z konce protektorátu. Spojenci v Normandii, v protektorátu tma. Německo stále okupuje většinu kontinentální Evropy. Třetí říše vede totální válku a nepřestává vyvolávat temné běsy. Poslední ... více


JUDr. Emil Hácha (1938-1945)JUDr. Emil Hácha (1938-1945)1997, Tomáš Pasák

Životopis kontroverzního politika a obraz doby, která byla "mezním" obdobím v dějinách českého národa. Háchova politická činnost v dobovém kontextu. Je to současně faktograficky jedinečný příspěvek k dějinám... více
Československo 1938-1945Československo 1938-19451999, Pavel Augusta

Stručný přehled událostí během 2. světové války, s kapitolami o tzv. druhé republice, Protektorátu Čechy a Morava, německé okupaci, domácím odboji, exilové vládě, atentátu na Reinharda Heydricha, Židech, válečných frontá... více


Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-19451999, Tomáš Pasák

Dějiny českého fašismu a jeho politické reprezentace v letech 1922-1945. Český aktivismus a kolaborace za protektorátu. Monografie. Mezinárodní fašismus. Evropské fašistické režimy, hnutí a strany. Český fašismus a jeho... více


Politické vzpomínky IPolitické vzpomínky I1994, Ladislav Karel Feierabend

Paměti L. K. Feierabenda (1891–1969), významného českého národohospodáře a politika tzv. Druhé republiky, prvních měsíců protektorátu a pak londýnské emigrace. Zásadní memoárové dílo doplňuje, co dosud nebylo o minulosti... více


Pode mnou ZeměPode mnou Země1973, Antoine de Saint-Exupéry

Čtyři romány francouzského spisovatele a letce, průkopníka prvních dopravních letů v době meziválečné a pozdějšího hrdinného letce druhé světové války, zachycují všechny nové pocity člověka, který se odpoutal od zemského... více


Druhá republika 1938-1939Druhá republika 1938-19392004, Jan Gebhart

Podtitul: Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě Celospolečenská krize (hospodářská, politická, kulturní, morální i duchovní) vyvolaná rozpadem samostatného československého státu. ... více


Mobilizace ve fotografii: Armáda a Stráž obrany státu v letech 1938–1939Mobilizace ve fotografii: Armáda a Stráž obrany státu v letech 1938–19392018, Jaroslav Beneš

Kniha prostřednictvím více jak 300 mnohdy unikátních a dosud nepublikovaných snímků a dobových dokumentů čtenáře přenese do let 1938–1939 a přiblíží mu obrovské odhodlání vojáků, četníků, policistů a příslušníků finanční... více


Masarykovy oprátkyMasarykovy oprátky2012, Ivo Pejčoch

Kniha je věnována problematice trestu smrti v době první a druhé Československé republiky, tedy v letech 1918–1939. Je uvozena texty, pojednávajícími obecně o trestu smrti a jeho praktickém výkonu v našich zemích. Násled... více


Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939)Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939)2010, Jaroslav Med

Kniha literárního historika Jaroslava Meda se zabývá vztahy českých spisovatelů a publicistů ke společenskopolitické realitě po přijetí mnichovské dohody, v době druhé republiky (říjen 1938 – březen 1939). Na základě hlo... více


Vyhnání Čechů z pohraničí v roce 1938Vyhnání Čechů z pohraničí v roce 19382018, Jindřich Marek

Vzpomínky více než dvou set pamětníků na těžký rok 1938 nejsou jen suchým popisem tehdejších událostí - naopak barvitě a plasticky zachycují často velice hořké pocity těch, kteří byli tak krutě vyhnáni ze svých domovů. ... více


Jen pro ten dnešní den...Jen pro ten dnešní den...1996, Ladislav Tunys

Podtitul: v hlavní roli Oldřich Nový Čtenářsky vděčná monografie o Oldřichu Novém z pera dlouholetého publicisty, zabývajícího se historií českého filmu. více


Hraničářská kalvárieHraničářská kalvárie2004, Jindřich Marek

Nejlepší bojovou hodnotu a uvědomění měly na Slovensku jednotky, které se vracely z bojů na Podkarpatské Rusi. Nezapomenu nikdy, jak ranění, ležící v horečce na nosítkách schovávali u sebe zbraně a nebo jak jim je sestry... více


Druhá republikaDruhá republika2011, Václav Junek

Co následovalo těsně po podepsání mnichovské dohody? Jaké byly další osudy českého státu vydaného na pospas nacistickému Německu? Poznejte dramatické události i jejich aktéry den po dni, takřka hodinu po hodině v této te... více


1