Opus bonum (organizace)

štítky

1 knih


Křesťanský zápas o českou věcKřesťanský zápas o českou věc2020, Petr Placák

Petr Placák ve své práci, založené na rozsáhlém archivním výzkumu, nastínil peripetie, obtíže či kontroverze, které provázely vznik a působení organizace Opus bonum v čele s opatem Anastázem Opaskem v rozjitřeném prostře... více