ontologie

štítek, 27 knih


Aristotelská nauka o potencíchAristotelská nauka o potencích2010, D. Peroutka

V aristotelské ontologii má pojem schopnosti (dynamis, potentia) klíčový význam. Aristotelés při rozpracování teorie schopností začíná u běžných vlastností, jakými jsou např. hořlavost, křehkost či stavitelský um, čili o... více


DruhýDruhý1998, R. Barbaras

Profesor pařížské univerzity věnoval podstatnou část svých prací fenomenologii tělesnosti a ontologii smyslového, ale hlavně dílu Maurice Merleau-Pontyho. Barbarasovy současné výzkumy, zaměřené na vnímání z hlediska jeho... více


Bytí, pravda, světBytí, pravda, svět1996, E. Fink

Popis knihy není zatím k dispozici. víceÚvod do ontologieÚvod do ontologie1991, J. Šmajs

Spoluautorem těchto skript byl Josef Šmajs. více


Úvod do HeideggeraÚvod do Heideggera2007, G. Figal

Práce prof. Güntera Figala, předního německého znalce a vykladače díla Martina Heideggera, je zasvěceným úvodem do filozofie jednoho z nejvýznamnějších myslitelů 20. století. Autor analyzuje jednotlivé etapy Heideggerovy... více


Iniciace do Blondelovy filosofie jako krátký traktát metafyzikyIniciace do Blondelovy filosofie jako krátký traktát metafyziky2012, P. Archambault

Text Paula Archambaulta (1883–1950) sleduje stručným a výstižným způsobem rozvoj filosofie Maurice Blondela (1861–1949) od jeho rané formy „filosofie akce“ k jeho pozdní zralé podobě „filosofie konkrétna“. Tím, že uvádí ... více


Nehmotné bytí podle Rodriga ArriagyNehmotné bytí podle Rodriga Arriagy2011, V. Wolf

Odborná studie zaměřená na nauku o andělích a démonech profesora teologie pražské univerzity Rodriga Arriagy (1592–1667). Autor studie zachovává strukturu Arriagových disputací. Čtenáři jsou předkládány problémy, které n... více


Sedm lekcí o jsoucnuSedm lekcí o jsoucnu2009, J. Maritain

Sedm lekcí o jsoucnu a o prvních principech spekulativního rozumu. Maritain ve svých Sedmi lekcích neprobírá všechna témata klasické metafyziky. Jde o noetické základy metafyziky a o to, co bezprostředně vyplývá z po... více


Ontológia. Pravda o bytíOntológia. Pravda o bytí1993, A. Bogliolo

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Jednota a mnohostJednota a mnohost2008, M. Jabůrek

Sborník z Mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k 80. narozeninám Karla Flosse.Příspěvky v tomto sborníku zazněly na mezinárodní konferenci Jednota a mnohost uspořádan... více


Studie k filosofii Nelsona GoodmanaStudie k filosofii Nelsona Goodmana2012, T. Marvan

Nelson Goodman je výraznou postavou novější americké filosofie, známou v našem prostředí spíše v okruhu odborníků na analytickou estetiku. Šest studií shromážděných v této publikaci ukazuje, že Goodmanův záběr sahá i do ... více


Hra jako symbol světaHra jako symbol světa1993, E. Fink

Popis knihy není zatím k dispozici. více


2

Doporučené štítky

svědomí filozofie výchovy vztahy hermeneutika německá filozofie teologie filozofové alterita, jinakost příroda myšlení