obyvatelstvo

štítky

27 knih


Populace v evropské historiiPopulace v evropské historii2003, Massimo Livi Bacci

Kniha představuje tisícileté dějiny evropské populace na základě pečlivé analýzy hlavních faktorů, které určily fáze jeho růstu, stagnace a úbytku. Poté, co ilustroval a okomentoval číselná data, do nichž lze tyto dějiny... více


Život v pražských ulicíchŽivot v pražských ulicích2013, Zdeněk Míka

Další titul z edice Zmizelá Praha nazvaný Život v pražských ulicích historika Zdeňka Míky se tentokrát zaměřuje na běžný život na pražských ulicích, náměstích a jiných veřejných prostranstvích v období od konce 19. stole... více


Dějiny obyvatelstva českých zemíDějiny obyvatelstva českých zemí1998, Eduard Maur

Publikace mapuje demografické procesy na českém území od nejstaršího období po příchodu prvních obyvatel až po dnešní stav. více
Dětství, rodina a stáří: v dějinách EvropyDětství, rodina a stáří: v dějinách Evropy1990, Eduard Maur

Dějiny evropské populace z hlediska historické demografie. Rodinné vztahy a problémy evropského populačního vývoje od pravěku po současnost. více


Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750-1824Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750-18242013, Josef Grulich

Předložená práce se na základě analýzy matričních zápisů zabývá problematiku přirozeného pohybu a především prostorové mobility městského i vesnického obyvatelstva na jihu Čech v letech 1750-1824. Jako reprezentativní mi... více


Rody starého PrešporkaRody starého Prešporka2003, Frederik Federmayer

Genealogický rozbor obyvateľstva a topografia mesta podľa súpisu z roku 1624. Kapitoly: Súpis mešťanov a obyvateľov Prešporka z roku 1624, Prešporská mestská spoločnosť v 1. polovici 17. storočia, Genealogické poznatky ... více


Topografie města Českých Budějovic 1540–1800Topografie města Českých Budějovic 1540–18001973, Jaroslav Kubák

Z ucelené řady trhových knih dochovaných v městském archivu se autorovi podařilo sestavit přehledy majitelů jednotlivých domů v průběhu více než 250 let. Kromě jejich jmen a povolání a případných příbuzenských vztahů uvá... více


Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské I.Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské I.1953, František Graus

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II.Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II.1957, František Graus

František Graus: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské, II. díl (od poloviny 13. století do roku 1419). Několik ČB příloh na konci knihy + 5 map pod páskou (Nově založené rybníky, Komendy Řádu německých ... více


Stará vlast Rokytnice v KrkonošíchStará vlast Rokytnice v Krkonoších2021, Hans Pichler

Překlad sudetoněmecké krajanské monografie horského krkonošského města. Obsahuje podrobnou historii obce a popis života jejích obyvatel od doby prvního osídlení až do poválečných let. Vzpomínková a místopisná kniha je do... více


Vodňany před sto letyVodňany před sto lety2010, Jiří Louženský

Kniha vznikla na základě přepisu údajů z archů sčítání lidu k 31. 12. 1910, které jsou kompletně uloženy ve Státním okresním archivu v Písku. Je součástí dlouhodobého projektu zaměřeného na stavební vývoj města i jednotl... více


Paměti vodňanských domů I : 1480-1654Paměti vodňanských domů I : 1480-16542003, Pavla Stuchlá

Autorka se v knize zabývá domovní zástavbou města Vodňany v 15. - 17. století. Čerpá z archeologických průzkumů a z nejstarších trhových knih města Vodňany, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu Strakonice. Údaj... více


Paměti vodňanských domů II/1 : 1648-1857Paměti vodňanských domů II/1 : 1648-18571999, Jiří Louženský

Kniha zaznamenává stavební a majetkový vývoj domů ve Vodňanech v letech 1648-1857 a je druhým dílem retrospektivní vodňanské topografie. Údaje jsou rozděleny podle čísel popisných a doplněny zajímavou obrazovou přílohou.... více


Paměti vodňanských domů II/2 : 1648-1857Paměti vodňanských domů II/2 : 1648-18571999, Jiří Louženský

Třetí a závěrečný díl retrospektivní topografie města Vodňany pokračuje informacemi o předměstí, samotách a domech, které se autorům nepodařilo blíže zařadit. Kromě obrazové přílohy je v knize obsáhlý jmenný rejstřík ke ... více


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 - Pramenné díloSčítání lidu, domů a bytů 2001 - Pramenné dílo2005, kolektiv autorů

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1